👈 فروشگاه فایل 👉

همزمانی در زمان به کمک سیگنال پایلوت و روش نابینا

ارتباط با ما

... دانلود ...

همزمانی در زمان به کمک سیگنال پایلوت و روش نابینا

هدف از این مقاله بررسی همزمانی در زمان به کمک سیگنال پایلوت و روش نابینا می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

30

حجم

1/77 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود مقاله رشته برق

همزمانی در زمان به کمک سیگنال پایلوت و روش نابینا

مقدمه

در سیستم OFDM، همزمانی به سه بخش تقسیم می شود. همزمانی انحراف فرکانس حامل، همزمانی پنجره DFT زمانی و همزمانی بازیابی زیرحامل ها. با توجه به حساس بودن سیستم OFDM به انحراف فرکانسی، باید از روشهای دقیق تخمین فرکانسی استفاده نماییم.  بخش (2) از روش اشمیدل  برای تخمین زمانی پنجره DFT صحبت می کند[16 ] و تحلیل تئوری و شبیه سازی را بیان می کند. بخش (3) دو روش تخمین همزمانی پنجره DFT و بازیابی زیرحامل ها را معرفی می کند که این دو روش به صورت تناوبی، سمبل های پایلوت حوزه زمان  (TDP) و پایلوت حوزه فرکانس (FDP)  را در سمبل OFDM وارد می کنند ]18-20[. بخش (4) روش تولید سمبل پایلوت برای سیگنال OFDM را بحث می کند. بخش (5) راجع به همزمانی به روش نابینا و با استفاده از معیار حداکثر شبیه نمایی است. بخش (6) نیز نتیجه گیری از کل بحث است. باید توجه کرد که در کانال مخابراتی، میزان تأخیر و انحراف فرکانسی مشخص نیست .

کلمات کلیدی:

سیستم OFDM

همزمانی در زمان با روش نابینا

روشهای دقیق تخمین فرکانسی

همزمانی در زمان با سیگنال پایلوت

فهرست مطالب

-1- مقدمه

2- روش تخمین زمانی پنجره DFT به کمک پایلوت

    2-1- اصول تخمین زمانی پنجره DFT

    2-2- خواص طیفی سمبل پایلوت

    2-3- عملکرد تخمین زننده زمان پنجره DFT

3- همزمانی پنجره DFT به کمک پایلوت و روش بازیابی زیرحامل ها

    3-1- روش حوزه زمان

    3-2- روش حوزه فرکانس

    3-3- نتایج عددی و بحث

 روش تولید سمبل پایلوت آشوبناک

5- همزمانی زمانی نابینا بر اساس معیار حداکثر شبیه-نمایی

    5-1- مدل سیستم تخمین زننده نابینا

    5-2- تخمین پارامتر حداکثر شبیه نمایی برای سیگنال چرخشی-ایستا

    5-3- نتایج عددی

6- نتیجه گیری

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1390) پاورپوینت مفاهیم و اصول برنامه ریزی استراتژیک (فصل اول کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعیدی) پرسشنامه مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین پاورپوینت تحلیل معماری ویلای افشاریه پاورپوینت وي‍ژگي هاي شخصیتی زنان