👈 فروشگاه فایل 👉

کتاب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

کتاب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری

کتاب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری(مبانی ابزار و روش)به تعداد 389 صفحه pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات

389

حجم

8/1010 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

کتاب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری

(مبانی ابزار و روش)

به تعداد 389 صفحه pdf

شامل مباحث زیر می باشد.

فصل1-مقدمه

فصل2-عقب تر بایستید

فصل3- ساختار سیستم بوجود آورنده رفتار آن است

فصل4- سیستم چیزی بیش از مجموعه اجزاء آن است

فصل5- نمودارهای حلقه علیت

فصل6- مواجهه سیستمی با مسائل

فصل7- الگوهای پایه سیستم ها

فصل8- نمودارهای انباره و جریان

فصل9- تاخیرها

فصل10- نوسان سیستم ها

فصل11- متدولوژی پویایی شناسی سیستم

فصل12- شبیه سازی ساختارهای پایه سیستم ها

منابع و ماخذ

درباره طرح روی جلد

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری و پیشینه تجربی سرطان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هراس اجتماعی 61 صفحه مدلهای ارائه شده برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری عوامل تاثیرگذار در تعیین جزای نقدی متاثر از نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات مقاله همه چیز در مورد بتن