👈 فروشگاه فایل 👉

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشنودی شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشنودی شغلی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشنودی شغلی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

42

حجم

113/265 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشنودی شغلی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

تعریف نظری خشنودی شغلی :

قضاوتی از جانب فرد در مورد شغل که بخشی و نه تمام آن ناشی از تجربیات عاطفی در محیط کار می باشد (زرقانی، 1385).

تعریف عملیاتی خشنودی شغلی :

خشنودی شغلی در تحقیق حاضر توسط پرسشنامه 70 سوالی JDI سنجیده می گردد.

از روزهای اولیه دانش سازمانی محققان زمان قابل توجهی را به پژوهش در مورد ماهیت و علل و ارتباط نگرش های متنوع مربوط به کارپرداختند. (اسمیت و کندال 1969) نگرش های کاری از اهمیت برخوردار هستند، زیرا مستقیم یا غیرمستقیم بر روی رفتار کاری تأثیر دارند. این تناظر برای رفتارشناسان سازمانی و روانشناسان اجتماعی اهمیت شایانی دارد. فرض بر این است که نگرش های مرتبط به کار باید به طریقی به رفتارهای کاری مربوط باشند. اشکال و فرم های اولیه این فرض بر این باور بودند که سطوح بالاتر خشنودی شغلی و سطوح بالاتر عملکرد شغلی مرتبط هستند "یک کارمند با خشنودی بیشتر، کارمندی با بهره وری بالاتری است. .ولی سال ها پژوهش نشان داد که رابطه به این سادگی نیست (رحیم زاده، 1386).

فهرست مطالب

تعریف نظری خشنودی شغلی

تعریف عملیاتی خشنودی شغلی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشنودی شغلی

خشنودی شغلی

2-10. تعاریف خشنودی شغلی

2-11. عوامل تعیین‌كننده‌ی رضایت شغلی

2-11-1. میزان چالش گری

2-11-2. برابری حقوق و مزایا

2-11-3. شرایط مناسب كاری

2-11-4. همكاران مساعد

2-12. نظریه ها

2-12-1. نظریه کامروایی نیازها

2-12-2. نظریه گروه مرجع

2-12-3. نظریه انتظارات

2-12-4. نظریه برابری

2-12-5. نظریه ارزش

2-13. عوامل مربوط بر خشنودی شغلی

2-13-1. همبسته های خشنودی شغلی مربوط به عوامل محیطی     

2-13-2. همبسته های خشنودی شغلی مربوط به متغیرهای شخصی

2-16. تحقیقات انجام گرفته

2-16-1. سوابق داخلی 

2-16-2. سوابق خارجی

2-17. جمع بندی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گرایش به اعتیاد 65 صفحه تشریح کامل پرورش کرم ابریشم مورد استفاده در فرش پاورپوینت تحلیل سینما مرکزی بوسان کره جنوبی پاورپوینت شرایط قصاص و جزئیات مربوط به آن چیست پاورپوینت بازار انحصاری چیست