👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی

در دانلود پایان نامه رشته مدیریت به بررسی پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات

51

حجم

0/107 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

پیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومی

مقدمه

ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاكم بر مشاغل، سیستم‌ها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه‌هایی است كه برای نیل به هدف تلاش می‌كنند (بارنی و همکاران 1992؛ به نقل از الوانی 1377). آن مجموعه راه‌هایی است كه كار را به وظایف مشخص تقسیم می‌كند و هماهنگی میان آنها را فراهم می‌كند (میتزبرگ 1972، به نقل از الوانی 1377). ساختار، توزیع قدرت در سازمان را نشان می‌دهد و صرفاً یك ساز و كار هماهنگی نیست بلكه فرایندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 

ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان، اختیار و ارتباطات دلالت دارد. و روابط گزارش‌دهی، كانال‌های ارتباط رسمی، تعیین مسئولیت و تفویض اختیار تصمیم‌گیری را روشن می‌سازد (هانگر و همکاران 1991، به نقل از اعرابی 1384). بوسیله ساختار سازمانی عملیات و فعالیت‌های داخل سازمان، آرایش می‌یابد و خطوط مسئولیت و اختیار مشخص می‌شود. ساختار به مدیران نشان می‌دهد كه مسئول سرپرستی چه كسانی هستند و به كاركنان، مدیرانی را می‌شناساند كه از آنها آموزش و دستور می‌گیرند. كمك به جریان اطلاعات نیز از تسهیلاتی است كه ساختار برای سازمان فراهم می‌كند. ساختار سازمانی باید توان تسریع و تسهیل تصمیم‌گیری، واكنش مناسب نسبت به محیط و حل تعارضات بین واحدها را داشته باشد. ارتباط بین اركان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیت‌های آن و بیان ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی است (اعرابی 1382). 

اگر چه مفهوم ساختار سازمانی یك حقیقت است و بر هر كسی در سازمان اثر می‌گذارد و همه به نوعی با آن سروكار دارند، ولی كم و بیش مفهومی انتزاعی است. سنگ زیرین ساختار، نقش‌های افراد در سازمان و الگوی روابط میان نقش‌ها، ساختار سازمانی را شكل می‌دهد، بنابراین ساختار را می‌توان انتظارات موجود از هر نقش و ارتباط میان آنها دانست. این نقش‌ها اغلب بوسیله شرح پست‌ها و شرح شغل‌ها و اسناد مكتوب كه حوزه مسئولیت و دامنه فعالیت هر شغل را مشخص می‌كنند، جنبه قانونی می‌یابد (رابینز، ترجمه الوانی و همکاران 1376). 

بین ساختار سازمانی و نمودار سازمانی تمایز قایل می‌شوند. ساختار سازمانی كه مفهوم كلی‌تری هست، بوسیله نمودار سازمانی نشان داده می‌شود.

 در نمودار سازمانی؛ روابط اختیار، كانال‌های ارتباط رسمی و گروه‌های كاری رسمی و خطوط رسمی پاسخگویی نمایان است. بنابراین می‌توان گفت ساختار آیینه تمام نمای قواعد، مقررات، رویه ها، استانداردها، جایگاه تصمیم گیری، نحوه ارتباطات، تفكیك بخش‌ها مشاغل و تلفیق آنها و سلسله مراتب اختیارات است. مفهوم نسبتاً ساده و ملموس از ساختار به شكل نمودار سازمانی، نمایان می‌شود كه یك نماد قابل رؤیت از كل فعالیت ها، شیوه‌های ارتباطی و فرآیندهای سازمانی است. پس می‌توان این گونه استدلال كرد كه نمودار سازمانی، تلخیص و تجریدی از واقعیت ساختار سازمانی است (هودگ و همکاران 1991، به نقل از اعرابی 1382). 

کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

ساختار سازمانی

رابطه ساختار سازمانی و رضایت شغلی

فهرست مطالب

1- مقدمه 3

بخش اول: ساختار سازمانی 3

1- ابعاد ساختار سازمانی 4

1-1- پیچیدگی 5

1-1-1- تفكیك افقی 6

1-1- تفكیك عمودی 6

1-1-3- تفكیك جغرافیایی 6

1- رسمیت 6

1-3- تمركز 7

ارتباط تمرکز، پیچدگی ورسمیت 8

1- تمرکز و پیچیدگی 8

تمرکز و رسمیت 9

3- تعیین كننده‌های ساختار 10

3-1- استراتژی 10

3- اندازه سازمان 11

3-3- تكنولوژی 11

3-4- محیط 12

3-5- قدرت- كنترل 13

4- انواع ساختارهای سازمانی 13

5- سازمان‌های مکانیکی و ارگانیکی 15

6- دو عنصر كلیدی ساختار تفكیك و تلفیق 17

7- ساختارهای سنتی 19

7-1- سازمان‌های شبکهای 21

7- سازمان‌های ستاره‌ای شکل یا خوشه ستاره‌ای 22

7-3- سازمان‌های تارعنکبوتی 22

7-4- سازمان‌های پارندی 22

7-5- سازمان مجازی 23

7-6- سازمان‌های تخیلی 24

7-7- سازمان‌های خوشه‌ای 24

3- بخش دوم: رضایت شغلی 24

3-1- رضایت شغلى 24

3- ابعاد رضایت شغلی 26

3-3- ریشه و سرچشمه رضایت شغلی 26

3-4- ماهیت رضایت شغلی 27

3-5- فواید بررسی رضایت شغلی 27

3-6- عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی 28

3-7- آثار وجود رضایت شغلى 32

الف رضایت و ترك خدمت 32

ب رضایت از شغل و غیبت از كار 33

ج رضایت و عملكرد 33

د تأثیر رضایت شغلى بر سازمان 34

3-8- روش‌هاى ارزیابى رضایت شغلى 34

3-8-1- مقیاس‌هاى درجه بندى گزارش شخصى 34

3-8- رویدادهاى حساس (پیشامدهاى بُحرانى) 35

3-8-3- رفتارهاى آشكار 36

3-8-4- گرایش‌هاى عملى 36

3-8-5- مقیاس صورتك ها 37

3-8-6- مصاحبه 37

3-8-7- پرسش نامه وروش پرسش نامه‌اى 38

3-9- نظریه‌هاى رضایت شغلى 39

3-9-1- نظریه امید و انتظار 39

3-9- نظریه ارزش 40

3-9-3- نظریه بریل 40

3-9-4- نظریه نقشى 41

3-9-5- نظریه نیازها 41

3-9-6- نظریه هرزبرگ 43

3-9-7- نظریه هالند 44

4- بخش سوم: پیشینه و مدل مفهومی 45

4-1- چهارچوب نظری 45

4- چهارچوب تجربی 45

4-1- تحقیقات داخلی 45

4- تحقیقات خارجی 47

4-3- مدل مفهومی تحقیق 50

نمودار 1- مدل مفهومی تحقیق 50

👇محصولات تصادفی👇

بررسی فرآیند خط تولید و انبارداری کاشی در کارخانه بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع پاورپوینت تبدیل مجازات ها فشار هيدرواستاتيك بالا شيوه ‏اي نوين در فراوري غيرحرارتي دانه گندم پاورپوینت تحلیل موزه فردا، سانتیاگو کالاتراوا