👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه رغبت سنج هالند

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه رغبت سنج هالند

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رغبت سنج هالند که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

65

حجم

95/497 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رغبت سنج هالند عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

یکی از مهمترین کاربردهای نظریه هالند برای مشاوران ،طبقه بندی مشاغل است.مشاوران شغلی و حرفه ای می توانند با برسی افرادی که در موسسات متعدد کار می کنند به کسانی که می خواهند در آینده وارد این مشاغل شوند کمک نمایند.همچنین می توان این کاربردها را نیز اشاره کرد:

1- ارائه اطلاعات شغلی وحرفه ای به ساده ترین صورت ممکن به طوریکه عملا قابل استفاده و کاربرد باشد.

2- توصیف جریان انتخاب شغل وارتباط آن با نوع شخصیت فرد.

3- فراهم آوردن امکانات و فرصت هایی برای خودشناسی  و شناخت نیازهای محیطی.

4- استفاده از تیپ های شش گانه در هدایت دانش آموزان دبیرستانی به رشته های مناسب.

5- جایابی مناسب برای افراد در قسمت های مختلف یک موسسه یا شرکت.

6- تهیه اطلاعات شغلی با استفاده از رغبت سنج هالن(شفیع آبادی،1384)

فهرست مطالب

تعریف نظری رغبت سنج هالند

تعریف عملیاتی رغبت سنج هالند

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رغبت سنج هالند

تعریف و بررسی مفهوم رغبت    8

طبقه بندی یا انواع رغبت ها    10

رغبت ها از نظر استرانگ1 به دسته های زیر تقسیم می شوند:    10

در این طبقه بندی رغبت های حرفه ای به صورت زیر می باشد:    11

فهرست رغبت ها از دیدگاه سوپر1    13

مروری بر سابقه تاریخی رغبت سنج ها    17

انواع پرسشنامه های رغبت سنج:    19

مفهوم شناسی شخصیت    20

تعریف شخصیت    21

ویژگی شخصیت    22

معرفی نظریه های شغلی    23

نظریه های رشد    23

شرح مختصری پیرامون نظریه های رشدی    24

کابرد نظریه های رشد شغلی برای مشاوره ی شغلی    25

نظریه صفت مدار    26

نظریه خصیصه و عامل    27

نظریه هالند    28

ساخت شش ضلعی هالند در شکل زیر نشان داده شده است(موسوی و فواد،ترجمه موسوی،1381).    33

ارزشیابی نظریه هالند    35

کاربرد نظریه هالند    39

تیپ شناسی جان هالند    40

الگوهای شخصیتی    42

جدول2-1:کاربرد شش نوع شخصیت و محیط مطرح شده توسط هالند برای افراد و مشاغل(فار و شاتکین،2005).    43

هفت فرضی که زمینه این گونه شناسی است عبارتنند از:    52

تحقیقات انجام شده پیرامون نظریه هالند    57

پیشینه  تحقیقاتی در ایران    62

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر سازنده 45 صفحه خلاصه کتاب تئوری های مدیریت دکتر نیاز آذری پاورپوینت تصمیم گیری گروهی تحلیل داستان پسران فریدون و دختران شاه یمن در شاهنامه پاورپوینت آشنایی با فرقه باطنیه