👈 فروشگاه فایل 👉

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آفرینشگری

ارتباط با ما

... دانلود ...

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آفرینشگری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آفرینشگری که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

110

حجم

194/851 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت و آفرینشگری عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد. 

گشتالتی ها در تبیین آفرینشگری معتقدند که تفکر خلاق بازسازی گشتالت ها یا الگوهایی است که از نظر ساختاری  ناقص هستند .تفکر خلاق معمولاً با وضعیتی مسئله دار شروع می شود که از جهتی ناتمام است .شخص این مشکل را به عنوان یک کل در نظر می گیرد سپس پویایی  خود مسئله ،نیروها وتنش های درون آن خطوط فشار مشابهی را در ذهن به وجود می آورد.شخص ،با دنبال کردن این خطوط فشار ، راه حلی را  می یابد که هماهنگی کل را به آن برمی گرداند .وی از طریق این فرایند ،نوعی اشتیاق ذاتی ، یعنی گرفتن الگویی کلی و باز گردانیدن نظم به آن را ارضا می کند .( نلر،1379ص30)

نطریه گشتالت ، نوع تفکرخلاقی که شخص را وادار به پرسش سؤال های بکر می کند (یعنی سؤال هایی که مستقیماً توسط حقایق موجود ،پیشنهاد نشده اند)تبیین نمی کند. از دیدگاه گشتالت ما همه ظرفیت تفکر خلاق را داریم .این سؤال مطرح است که چرا ما اغلب به طور مولد فکر نمی کنیم ؟برطبق نظر گشتالتی ها علت این است که حل کنندگان مسئله تلاش هایشان را روی به کارگیری تجربه های گذشته در حل مسئله متمرکز می کند .(حسینی،1378،ص41 )

فهرست مطالب

تعریف نظری آفرینشگری

تعریف عملیاتی آفرینشگری

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آفرینشگری

تحقیقات پیشین    13

1- تحقیقات انجام شده در جهان    13

2- تحقیقات انجام شده در ایران    15

ب ) مبانی نظری    16

تعهد شغلی    16

ضرورت و اهمیت تعهد در کار    18

انواع تعهدات مدیریت    19

تعهد شغلی مدیران آموزشی    20

انگیزش چیست؟    22

نظریه نیازهای سه گانه مک کللند        23

شرکت افراد در فعالیت ها و تعهد کاری    24

تعهد سازمانی    25

اصرار بر تعهد    29

خلاقیت چیست؟    30

خلاقیت و نوآوری    33

تئوری های مدیریت و خلاقیت     34

نظریه های فلسفی آفرینشگری     34

نظریه های جهان باستان    34

آفرینشگری به عنوان الهام خدایی    35

آفرینشگری به عنوان دیوانگی     35

نظریه های جدید فلسفی    36

آفرینشگری به عنوان نبوغ شهودی    36

آفرینشگری به عنوان نیروی حیاتی    36

آفرینشگری به عنوان نیروی کیهانی    37

نظریه های روانشناسی    37

تداعی گرایی و رفتارگرایی    37

نظریه گشتالت    39

روان کاوی    41

زیگموند فروید    42    

روان کاوی جدید    42    

ای جی اسکاکتل    43

انسان گرایی ( کارل راجرز)    43

مکتب روان سنجی    44

واکاوی عوامل گیلفورد    45

ارتور کوستلر    46

مکتب عصب شناختی    47

جمع بندی نظریه ها    48

منشأ خلاقیت    49

شیوه های  پرورش خلاقیت    52

پیشنهادهای دکتر اسبورن    53

اصول تورنس    55

راهکارهایی برای تسهیل خلاقیت و نوآوری    56

عوامل مؤثر خلاقیت    59

عوامل فردی    60    

عوامل محیطی(گروهی و سازمانی)    62

موانع خلاقیت    67

نقش مدیر در پرورش خلاقیت    68

مباحثی چند در رابطه با خلاقیت    69

پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

حل تمرین کتاب مبانی آمار ریاضی دکتر پارسیان فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رغبت شغلی جوشکاری فلزی با لیزر پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان منابع انسانی پاورپوینت منابع نیرو در جوشکاری