👈 فروشگاه فایل 👉

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سبک تصمیم گیری

ارتباط با ما

... دانلود ...

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سبک تصمیم گیری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک تصمیم گیری که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

47

حجم

130/997 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سبک های تصمیم گیری عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

سبك تصميم گيري اشخاص، رويكرد سرشتي و عادتي (ولو اينكه آموختني باشد) است كه انتخاب را تحت تاثير قرار مي دهد وسپس بر اساس آن انتخاب،  عمل مي شود(پاتريك كونور و بوريس بكر،003 ٢). (دريور و همكاران ١٩٩0) سبك هاي تصميم گيري رابه چهار سبك كه بستگي به تركيب منحصربه فرد استفاده از اطلاعات وتمركز برراه حل دارد، تقسيم كردند . استفاده از اطلاعات اشاره به تمايل شخصي به جستجو، هم با مقدار كم اطلاعات(راضي كننده ها) وهم با مقدار زياد اطلاعات (حداكثر كننده ها ) قبل از تصميم گيري دارد .از طرف ديگر تمركز بر راه حل،  اشاره به رجحان شخص هم به يك راه حل براي يك مشكل(تك تمركزي )و هم قبول روشهاي چندگانه(چند تمركزي)دارد .

(ريچارد ال دفت، ١٩٩٨ ) از پنج سبک تصميم گيري به شرح زير نام مي برد:

الف- سبک قاطعيت:

در اين سبک، فرد به اطلاعات محدود ومشخص اكتفا مي كند ودر پي راه حل منحصر به فردبر مي آيد .

ب- سبک انعطاف پذير :

در اين سبک، به اطلاعات محدود ومشخصي اكتفا ولي راه حل هاي متعددي ارائه مي شود .دراين سبک سرعت بسيار زياد است وكانون توجه پيوسته تغيير مي كند .

ج –سبک مبتني بر سلسله مراتب اختيارات :

در اين سبک، بيشترين اطلاعات جمع آوري وراه حل هاي زيادي ارائه مي شود.در اجراي اين سبک كنترل شديدي اعمال مي گردد وسعي مي شود براي رسيدن به بهترين راه حل ازاطلاعاتي استفاده شود كه از نظر كيفيت غني باشد. 

د- سبک يكپارچه :

دراين سبک اطلاعات زيادي جمع آوري مي شود ولي بااستفاده از آن ها، راه حل هاي متعددي ارائه مي گردد. هدف از اين سبک حداكثررسانيدن سود وتاكيدآن برنوآوري وخلاقيت مي باشد .

فهرست مطالب

تعریف نظری سبک تصمیم گیری

تعریف عملیاتی سبک تصمیم گیری

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک تصمیم گیری

بخش اول:  سبك تصميم گيري    7

مقدمه :    7

سبك تصميم گيری:    11

تعريف:    11

عوامل موثر بر سبك تصميم گيري:    11

انواع سبك تصميم گيري:    12

-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه کارل جونگ:    12

-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه رو:    12

انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه دريور و همکاران:    13

سبك پنجم(سيستماتيك)نيز به وسيله(تاتو، ابرلين، كوترابا، برادبري، ٢٠٠٣ )    13

انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه کرينر:    14

انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه اسنهارد:    14

انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه محمد باقريان و همکاران:    14

انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه دفت:    17

-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه رابينز:    18

 نیاز به ساختار    21

اجتماعی/افراد                  ارزشگرا بودن                       تکنیکی/شغل    21

مدل تكميلي سبك تصميم گيري( رو و بولگاريدز،1992)    21

توسعه و بسط مدل :    22

سبكهاي تصميم گيري اسكات و بروس    23

پیشینه تحقیق    25

تحقيقات داخل کشور:    26

• تحقیقات خارج از کشور    27

فهرست منابع    29

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های فرزندپروری 54 صفحه پرسشنامه بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش مبانی نظری اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران ﻧﻘﺶ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن