👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تامین بهداشت روانی از دیدگاه اسلام

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تامین بهداشت روانی از دیدگاه اسلام

مقدمهآیین مقدس اسلام كه تمام قوانین آن مطابق طبیعت و سرشت انسان است، برای سلامت جسمانی و روانی به عنوان ارزش، اهمیت قایل است و به جای آنكه با بی اعتنایی به رعایت اصولی جهت چاره جویی گرفتاریها باشد، مسایل را به صورت بنیادی حل كرده تا انسانها راحت تر و با آرامش بهتری زندگی كنند می توان گفت، تاكنون مطالعات زیادی در ممالك غربی برای پیشگیریهای لازم ص

مشخصات فایل

تعداد صفحات

105

حجم

0/315 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

چکیده

بهداشت روانی را چنین تعریف کرده‌اند: «استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و مؤثر کار کردن، برای موقعیت‌های دشوار انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود توانایی داشتن». برخورداری از روان سالم و معتدل برای موفقیت در زندگی و رسیدن به آسایش و سعادت از اهداف بهداشت روانی است.«هدف از بهداشت روانی آن است که شرایطی فراهم آید تا عوامل مخربی که روان بشر را می‌آزارد و راحتی درونی را از او سلب می‌کند از بین ببرد به گونه‌ای که آسایش و رفاه او تأمین شود و تشویش خاطر نداشته باشد». هدف ما این است که از روشها و پیشرفتهای حاصله و راه‌حلهای ارائه شده توسط روان شناسان برای برطرف نمودن اختلالهای روانی استفاده و اختلال‌های روانی را با راهکارها و آموزه‌های دینی برطرف می‌کنیم. مثلاً نظریه‌ای که مبتنی بر راه حل شناختی و رفتاری است را از روان شناسی استفاده می‌کنیم، ولی در تغییر شناخت فرد و اصلاح رفتار به سراغ آموزه‌های اسلام می‌رویم و از این طریق راهکارهای جدیدی را که برگرفته از تعالیم اسلام است، ارائه می‌دهیم.هدف از تحقیق حاضر بررسی تامین بهداشت روانی از دیدگاه اسلام در مردم شهر بم است. روش تحقیق حاضر به صورت آماری توصیفی است. مطالب مورد نظر در این تحقیق با فیش برداری از كتاب های معتبر كتابخانه شهر  و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و مصاحبه و پرسش از مردم شهر بم جمع آوری شده است.

کلید واژه ها: بهداشت روانی، اسلام، شهر بم.

فهرست مطالب

عنوان................................................................................................................ صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه................................................................................................................................................................ 1

بیان مساله........................................................................................................................................................ 2

اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................................................................. 6

اهداف تحقیق................................................................................................................................................. 7

سوالات تحقیق............................................................................................................................................... 7

تعاریف و مفاهیم............................................................................................................................................ 8

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق................................................................................................................................................ 9

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق................................................................................................................................................. 23

روش گردآوری اطلاعات .......................................................................................................................... 23

جامعه ی آماری ......................................................................................................................................... 23

حجم نمونه ................................................................................................................................................. 23

روش نمونه گیری....................................................................................................................................... 24

ابزار اندازه گیری تحقیق........................................................................................................................... 24

نمره گذاری آزمون...................................................................................................................................... 26

روش آماری مربوط به فرضیه ................................................................................................................ 26

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مفهوم شناسی بهداشت روان................................................................................................................... 27

هدف بهداشت روانی.................................................................................................................................. 27

مبانی.............................................................................................................................................................. 28

راهکارهای قرآن برای تأمین بهداشت روانی....................................................................................... 31

ساز و کار اعتقاد به خداوند در تأمین بهداشت روانی....................................................................... 32

تاثیر ایمان به خداوند در ایجاد احساس امنیت................................................................................. 34

آثار و ثمرات ایمان به خداوند................................................................................................................. 35

راهکارهای رفتاری آموزه‌های قرآنی در تأمین بهداشت روانی....................................................... 42

نقش ارزشها و سلامت روان ................................................................................................................... 49

معیارهای سلامت و بیماری روانی از دیدگاه اسلام.......................................................................... 50

برخی از شاخصه های سلامت روانی از دیدگاه قرآن کریم............................................................ 52

تعریف سلامت رفتار................................................................................................................................... 54

سلامت روان در قرآن................................................................................................................................ 55

نشانه های سلامت روان............................................................................................................................ 56

سلامت روانی از دیدگاه اسلام................................................................................................................. 60

اسلام و سلامت........................................................................................................................................... 67

پیامبر اسوه ی جاوید................................................................................................................................. 68

شکرگذاری و سلامت روان....................................................................................................................... 73

توکل و بهداشت روان................................................................................................................................ 75

آثار عینی توکل در بهداشت روان.......................................................................................................... 77

توبه و بهداشت روانی................................................................................................................................. 78

نیایش و بهداشت روان.............................................................................................................................. 79

انس با قرآن و بهداشت روان................................................................................................................... 80

دعا و بهداشت روان.................................................................................................................................... 82

ارتباطات سالم و بهداشت روان............................................................................................................... 83

بیماری‌های روانی در نگاه مردم ............................................................................................................. 86

واحد سلامت روانی - اجتماعی و اعتیاد ............................................................................................ 92

تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................................. 94

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 100

پیشنهادات................................................................................................................................................. 101

محدودیتهای تحقیق .............................................................................................................................. 101

منابع و مآخذ............................................................................................................................................ 102

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدلسازي اقتصادسنجي (II) پاورپوینت مسئولیت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی ارزیابی عملکرد بانک دی با رویکرد BSC سیستم های اتوماسیون اداری پاورپوینت تحلیل دندانپزشکی Angels / گروه معماران YLAB