👈 فروشگاه فایل 👉

عوامل خطر ساز و موثر در پرخاشگری از ظرف کودک و والدین

ارتباط با ما

... دانلود ...

عوامل خطر ساز و موثر در پرخاشگری از ظرف کودک و والدین

هدف از تحقیق پایان نامه بررسی عوامل خطر ساز و موثر در پرخاشگری از ظرف کودک و والدین می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

44

حجم

334/824 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از تحقیق پایان نامه بررسی عوامل خطر ساز و موثر در پرخاشگری از ظرف کودک و والدین می باشد.

رفتار پرخاشگرانه معمولا در سنين اوليه زندگي آشکار مي شود. اگر چه نمي توانيم بگوييم کودکان احساس خشم را به همان صورت بزرگسالان تجربه مي کنند، اما پژوهش ها نشان داده اند که برخي از حالت هاي چهره اي که همراه خشم هستند، در کودکان چهار ماهه نيز ديده مي شود. هنگامي که کودکان يک ساله مي شوند، قادر به انجام برخي اعمال تلافي-جويانه هستند. زماني که دوساله مي شوند بسياري از آنها قشقرق به پا مي کنند به طوري که، درگيري براي خودمختاري به موضوع اصلي زندگي شان تبديل مي شود. اين پرخاشگري معمولا پرخاشگري ابزاري است چرا که هدف اوليه آن به دست آوردن يا حفظ کردن اموال شخصي است تا آسيب زدن به ديگران.

زماني که کودکان وارد مدرسه مي شوند، پرخاشگري جسماني نسبت به سال هاي پيش دبستاني کمتر ديده مي شود، هر چند که پرخاشگري کلامي (مثلا فرياد زدن و فحاشي) به طور معمول افزايش مي يابد. با رشد مهارت هاي کلامي و توانش زباني، پرخاشگري جسماني کاهش مي يابد؛ چون کودکان از طريق ديگري مي توانند نيازهاي خود را برطرف کنند. در اين مرحله کودکان به جاي پرخاشگري بدني بيشتر از پرخاشگري کلامي استفاده مي کنند.

در خلال سال هاي اوليه مدرسه، پرخاشگري ابزاري کمتر و پرخاشگري خصمانه بيشتر مي بينيم. پرخاشگري عمدتا به صورت آسيب رساندن به ديگران ديده مي شود تا دستيابي به اموال شخصي. يکي از دلايل اين تغيير اين است که کودکان بزرگتر بهتر مي توانند اهداف و انگيزه هاي ديگران را درک کنند، بنابراين مي توانند بين موقعيت هاي بالقوه تهديدکننده و موقعيت هاي بي خطر تمايز قائل شوند. هنگامي که کودکان بر اين باورند که افراد ديگر سعي دارند به آنها آسيب برسانند، به احتمال زياد نسبت به آنها به صورت پرخاشگرانه رفتار مي کنند.

فهرست مطالب

تعریف نظری نظریه های پرخاشگری

تعریف عملیاتی نظریه های پرخاشگری

2-6-پرخاشگري    4

2-6-1-تعريف پرخاشگري    7

2-6-2-انواع پرخاشگري    7

2-6-2-1نظريه هاي پرخاشگري    9

2-6-2-1-1-نظريه فرديت زدايي پرخاشگري زيمباردو    9

2-6-2-1-2-نظريه انسانيت زدايي- پرخاشگري فشباخ    10

2-6-2-1-3-نظريه انتقال برانگيختگي    10

2-6-2-1-4-نظريه درونگرايي- برونگرايي آيزنک    11

2-6-2-1-5-مدل شرمساري- پرخاشگري تانگني    11

2-6-2-1-6-مدل پرخاشگري- پرخاشگري    12

2-6-2-1-7-رفتار پرخاشگرانه در مراحل رشد کودکي و نوجواني    12

2-6-3-عوامل خطر ساز پرخاشگري    14

2-6-3-1-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگري از جانب کودک    15

2-6-4-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگري از جانب والدين    16

2-6-4-1-اسنادهاي نادرست والدين به عنوان عامل خطر ساز پرخاشگري    16

2-6-4-2-ويژگي هاي فردي والدين به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    17

2-6-5-روابط پدر – مادر به عنوان عامل خطر ساز در پرخاشگري    19

2-6-5-1-تعامل والدين- کودک به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    20

2-6-5-2-ساير تعاملات اجتماعي والدين به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    22

2-6-6-مداخلات در زمينه پرخاشگري    23

2-6-6-1-روان تحليلگري    24

2-6-6-2-رويکرد عقلاني-عاطفي-رفتاري    25

2-6-6-3-رويکرد شناختي-رفتاري    26

2-6-6-4-ديدگاه يادگيري اجتماعي    28

پيشينه پژوهشي    29

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب پاورپوینت موانع اجرای استراتژیهای سازمانها خصوصی سازی شرکت های بیمه دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی ساختمان و نحوه عمل آنزیم نیتروژناز پاورپوینت تحلیل مهدکودک Family Box چین