👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی عملکرد بانک دی با رویکرد BSC

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی عملکرد بانک دی با رویکرد BSC

هدف از این مقاله ارزیابی عملکرد بانک دی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

9

حجم

309/624 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله رشته مدیریت

ارزیابی عملکرد بانک دی با رویکرد BSC

چکیده

مطابق پژوهش حاضر با عنوان «ارزیابی عملکرد بانک دی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن(BSC)، در ابتدا شاخص های ارزیابی عملکرد بانک دی در چهار بعد مالی، مشتریان، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری به دست آمد، لذا به منظور صحه گذاری شاخص ها  با استفاده از سه پرسشنامه، نظرات مدیران ارشد و کارشناسان بانک(برای شاخص های بعد مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری) و مشتریان بانک دی (برای شاخص های بعد مشتری) اخذ و بررسی گردید. نتایج حاصله نیز با استفاده از تکنیک های آماری پردازش شده و اولویت شاخص های هر بعد BSC تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها

کارت امتیازی متوازن؛ بعد مالی؛ بعد مشتری؛ بعد فرایندهای داخلی؛ بعد رشد و یادگیری

👇محصولات تصادفی👇

پروپوزال توسعه زنجیره تامین طبق مدل های ترکیبی ناب و چابک ضرورت و اهمیت کارآفرینی سازمانی و بررسی ابعاد و مدل های آن با تاکید بر عوامل موثر الزامات و محدوده پخش بار مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996 پاورپوینت حق داشتن وکیل در قوانین ایران و بین‌الملل به چه معناست