👈 فروشگاه فایل 👉

سخریة فی الشعر فی العصر المملوكی

ارتباط با ما

... دانلود ...

السخریة فی الشعر فی العصر المملوكی

السخریة فی الشعر فی العصر المملوكی(طز در شعر دوره‌ی ممالیک)الدکتور نبیل راغببه تعداد 755 صفحه pdfمناسب دانشجویان دکتری رشته زبان و ادبیات عرب

مشخصات فایل

تعداد صفحات

755

حجم

10452/30 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

pdf

توضیحات کامل

"السخریة فی الشعر فی العصر المملوكی"

(طنز در شعر دوره‌ی ممالیک)

الدکتور نبیل راغب

به تعداد 755 صفحه pdf

مناسب دانشجویان دکتری رشته زبان و ادبیات عرب

👇محصولات تصادفی👇

ماهیت و اجزا باورهای انگیزشی و تشریح رویکردهای انگیزشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های انگیزه پیشرفت 65 صفحه پرسشنامه باورهای ریاضی معلمان MBQ با نمره گذاری، روایی و پایایی پرسشنامه بررسی تاثیر کیفیت محیط فیزیکی و کیفیت غذا و کیفیت خدمات بر ارزشهای درک شده رضایت و نیات رفتاری مشتری در رستوران مطالعات طراحی مجموعه اداری تفریحی تجاری