👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت 124 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت 124 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

124

حجم

379/209 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد که در آن به چارچوب نظری و پیشینه پژوهش می پردازیم. در این نوشتار در بخش اول، به مبانی نظری پیرامون طراحی معماری سیستم های اطلاعاتی و نظام مراقبت بیماری ها می پردازیم و در بخش دوم،مروری بر پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در مورد طراحی سیستم اطلاعات مدیریت می پردازیم.

سیستم های اطلاعاتی  :

سیستم های اطلاعاتی عبارتند از سیستم های کامپیوتر پایه و یکپارچه ای که اطلاعات گذشته،حال و آینده عملیات داخلی سازمان و محیط آن را به صورت کتبی و شفاهی گردآوری،ذخیره و پردازش می نمایند و به صورت قابل استفاده و به موقع در اختیار مدیران و کارکنان سطوح مختلف سازمان قرار می دهد و از آن ها در انجام وظایف سازمانی به نحوی کارا و اثربخش برای دستیابی به اهداف سازمانی،رشد بهره وری،افزایش توان رقابت و حفظ مزیت های رقابتی پایدار بهره می برند.(اسلامی و همکاران،1389) (10)

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت یک منبع اطلاعات گسترده در سطح سازمان است که اطلاعات گذشته،حال و آینده عملیات داخل موسسه و محیط خارجی آن را جمع آوری نموده و به منظور کمک به مدیران در امر تصمیم گیری،اطلاعات مدیریت یک سیستم حمایت کننده از مدیران در حل مسائل سازمانی بوده و در کلیه سطوح سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.(رودبارانی،1385)(11)سیستم اطلاعاتی مدیریت MIS به منظور ارائه گزارش های مورد نیاز از سیستم های فرعی به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات بهره مند می گردد(،سعیدی و همکاران،1389)(14)

فهرست مطالب

مقدمه    13

مبانی نظری طراحی معماری سیستم های اطلاعاتی

2-1 مفاهیم    15

2-1-1  داده     15

2-1-2- اطلاعات     15

2-1-3- سیستم    16

2-1-4 مدیریت    17

2-1-5 سیستم های اطلاعاتی    17

2-1-6- سیستم اطلاعات مدیریت    17

2-1-7 سیستم اطلاعات بهداشتی    18

2-1-8 نظام مراقبت    18

2-1-9 معماری سیستم    19

2-1-10 معماری نرم افزار    19

2-1-11 معماری سیستم اطلاعاتی    19

2-2 اهمیت و نقش طراحی معماری برای سیستم ها    20

2-3 طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی    20

2-3-1-  تعریف فرایند    21

2-3-2 فرایند های کسب و کار/فرایند های سیستم اطلاعاتی    21

2-3-3- رویکرد های طراحی فرایند های سیستم های اطلاعاتی    22

2-3-4- اصول طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی    24

2-4  فرایند تهیه معماری سیستم های اطلاعاتی     30

2-4-1  تهیه برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات    31

2-4-2- تهیه برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک    31

2-4-3 پشتیبانی از موقعیت رقابتی سازمان    32

2-4-4 تهیه معماری وضع موجود    33

2-4-5 تهیه معماری وضع مطلوب    33

2-5متدولوژی های طراحی توسعه سیستم های اطلاعاتی    33

2-5-1 تعریف متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی    33

2-5-2 ویژگی های متدولوژی ها و اجزاء آن ها    35

2-5-3 مزایا متدولوژی ها    36

2-5-4 مشکلات متدولوژی ها    37

2-5-5 طبقه بندی متدولوژی ها    38

2-5-6 متدهای چابک و پویا در توسعه سیستم های اطلاعاتی    42

2-5-7 روش شناسی در طراحی سیستم های اطلاعاتی    44

2-5-7-1 تاریخچه رویکرد روش شناسانه در طراحی سیستم های اطلاعاتی    44

2-5-7-2- فرآیند ساخت سیستم های اطلاعاتی    47

2-5-7-3- روش های طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی    48

2-5-7-3-الف- روش عامل موفقیت بحرانی CSF     48

2-5-7-3-ب-روش برنامه ریزی سیستم های تجاری BSP     50

2-5-7-3-ج- روش برنامه ریزی معماری سازمانی    55

2-5-7-3-د روش تحلیل پیوند     65

2-6 آشنایی با نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان    67

2-6-1 کلیات و اصول مراقبت بیماریها    67

2-6-2 اهداف نظام مراقبت    69

2-6-3- اجزا مراقبت     69

2-6-4 گردش اطلاعات در نظام مراقبت ایده آل    71

2-6-5 نظام مراقبت ایده آل    72

پیشینه تحقیق طراحی معماری سیستم های اطلاعاتی 

پیشینه داخلی پژوهش طراحی سیستم اطلاعات مدیریت

پیشینه خارجی پژوهش طراحی سیستم اطلاعات مدیریت

منابع    

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نظریه یادگیری - سازنده گرایی پرسشنامه ارائه سیستمی بهبود یافته برای ارزیابی عملکرد شهرک های صنعتی با مدل BSC ارزیابی اجرای بودجه بندی عملیاتی در شرکت‌های آب و فاضلاب ایران براساس مدل شه پاورپوینت بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی فایل اتوکدی نقشه دانشکده معماری