👈 فروشگاه فایل 👉

دیدگاه های و رویکردهای کارآفرینی در سازمان و بررسی مدلهای آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

دیدگاه های و رویکردهای کارآفرینی در سازمان و بررسی مدلهای آن

هدف از این پایان نامه بررسی دیدگاه های و رویکردهای کارآفرینی در سازمان و تشریح مدلهای آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

115

حجم

381/744 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

فرمت

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد کارآفرینی سازمانی می باشد که در آن به بررسی دیدگاه های و رویکردهای کارآفرینی در سازمان و تشریح مدلهای آن می پردازیم.پس از مفهوم شناسی کارآفرینی و انواع کارآفرینی،به تشریح ضرورت کارآفرینی در سازمان می پردازیم . بعد از آن فرآیند کارآفرینی سازمانی رو بصورت کامل تشریح می کنیم.در یکی از مباحث مهم به بررسی دیدگاه های و رویکردهای کارآفرینی در سازمان پرداخته می شود. .انواع مدل های کارآفرینی سازمانی نیز یکی از  در آخر مورد بررسی قرار می گیرد.

ضرورت كارآفريني در سازمان

  امروزه بسياري از شركت‏ها به لزوم كارآفريني شركت پي برده‏اند. در واقع اين گونه تغيير گرايش در استراتژي، در پاسخ به سه نيازي است كه بر شركتها تحميل گرديده است:

1) افزايش سريع رقباي جديد

2) ايجاد حس بي‏اعتمادي نسبت به شيوه‏هاي مديريت سنتي در شركت‏ها

3) خروج بهترين نيروهاي كار از شركت‏ها و اقدام آنها به كارآفريني مستقل

  در خصوص نخستين مورد، يعني رقابت بايد اشاره نمود كه اين عامل با شتابي كه در سالهاي اخير به خود گرفته تمامي شركت‏ها را به ستوه آورده و حتي صنايعي را كه در فناوري‏هاي پيشرفته  فعاليت دارند نيز امروزه با رقباي بسياري مواجه نموده است. سرعت نوآوري و ارائه محصولات جديد به قدري سرعت يافته كه تغييرات، ابتكارات و بهبودها به امري عادي در بازارهاي فروش تبديل شده است. از اين رو شركتها يا بايد به نوآوري بپردازند يا اينكه محكوم به فنا مي‏باشند.

دوم اينكه با توجه به حركت سريع محيط به سوي پيچيدگي بيشتر و عدم پايداري در شرايط محيطي و بازار، شيوه‏هاي سنتي مديريت نمي‏تواند پاسخگوي اينگونه چرخشهاي شديد در محيط بوده و عدم تطبيق سريع آن با شرايط تصميم‏گيري در چنين محيط‏هاي جديدي، نوعي بي‏اعتمادي را نسبت به سبكهاي مديريت سنتي ايجاد نموده است.

سومين مشكل، ترك شايسته‏ترين افراد شركت براي اقدام به كارآفريني مستقل مي‏باشد. از علل اصلي تشويق افراد به ترك شركت‏هاي خود مي‏توان به پاداشهاي حاصل از كارآفريني مستقل همچون رفاه اقتصادي و اجتماعي، شهرت و استقلال در تصميم‏گيري اشاره نمود و همين عوامل سبب مي‏شود تا كاركنان جوان و با سابقه شركتها بيش از پيش به كارآفريني ترغيب شوند.

از سوي ديگر، شكل‏گيري بازارهاي سرمايه به صورت يك صنعت نوين و تمايل آن به سرمايه‏گذاري مخاطره‏آميز  سبب شده تا كارآفرينان با سهولت بيشتري نسبت به گذشته براي تحقق فكرها و اجراي پروژه‏هايشان به منابع مالي دست پيدا كنند. به طور كلي پيشرفت سريع دانش و فناوري، تغيير روندهاي جمعيت‏شناختي  همچون افزايش سطح تحصيل، اشتغال زن و مرد به كار در خانواده‏ها، و افزايش طول عمر و سالخوردگي جمعيت، و حضور اثربخش بازارهاي سرمايه و آشنايي بيش از پيش مديران با پديدة كارآفريني سبب گرديده تا گرايش به كارآفريني در استراتژي شركت‏ها شديداً مورد تأكيد قرار گيرد (Fry;2001:72). 

فهرست مطالب

2-1 مقدمه    13

2-2 مفهوم كارآفريني    15

3-2 نوع‏شناسي كارآفريني    25

1. كارآفريني پايدار    24

2. كارآفريني اشتراكي :    25

3. كارآفريني مدني :    25

4. كارآفريني پاسخگو :    25

1. كارآفريني فردي    26

2. كارآفريني درون سازماني    27

3. كارآفريني سازماني يا سازمان‏هاي كارآفرينانه    28

4-2 ايجاد سرمايه؛ حاصل كارآفريني سازمانی    34

جدول 1-2: سير تاريخي ابداع واژه‏ها در خصوص القاي كارآفريني در سازمان‏ها    37

5-2 ضرورت كارآفريني در سازمان    37

6-2 سير تطور كارآفريني در سازمان    38

7-2 مفهوم كارآفريني سازماني    43

8-2 فرآيند كارآفريني سازماني    45

9-2 موانع كارآفريني سازماني    47

ماهيت سازمان‏هاي بزرگ    45

- نياز به سودهاي كوتاه مدت    47

- فقدان استعداد كارآفرينانه    47

- شيوه‏هاي ‏نادرست پاداش    47

10-2 دیدگاهها و رویکردهای کارآفرینی    50

1-10-2 كارآفريني از ديدگاه اقتصاددانان    50

2-10-2 كارآفريني از ديدگاه محققين علوم رفتاري    61

3-10-2 كارآفريني از ديدگاه دانشمندان مديريت    66

11-2 انواع مدلهاي كارآفريني    76

- مدلهاي محتوايي    78

- مدلهاي فرآيندي    78

الف) فرآيند رويدادي    79

شكل 1-2 فرآيند شكل گيري فرآيند كارآفريني    80

منابع    

👇محصولات تصادفی👇

ماهیت و علائم استرس و انواع استرس از لحاظ پیامدهای آن مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیاست های ارزیابی عملکرد 44 صفحه بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در سال تحصیلی 92-1391 پاورپوینت ديدگاههاي برنامه ريزي درسي (دیدگاه ماورای فردی) پاورپوینت قرارداد تحت ليسانس چیست