👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال شناسایی و رتبه بندی علل تاثیرگذار بر ترک شغل کارکنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال شناسایی و رتبه بندی علل تاثیرگذار بر ترک شغل کارکنان

هدف از این پروپوزال شناسایی و رتبه بندی علل تاثیرگذار بر ترک شغل کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های ایران در تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

75

حجم

247/982 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

یکی از اهداف اصلی برای اجرای برنامه های گسترده در بازار کار بسیار رقابتی، حفظ کارکنان است( سانو ، 1998). حفظ کارکنان با استعداد می تواند یک منبع مزیت برای سازمان باشد. اما چالش هایی در تلاش برای حفظ کارکنان وجود دارد. درجهان مطلوب، کارکنان مولد تشویق می شوند که در سازمان باقی می ماند و افرادی که در سازمان غیر مولد هستند، تشویق می شوند که سازمان را ترک کنند(آبو ایلانای ، 2012). 

ترک شغل پایین به عنوان یک سرمایه در جنگ رقابتی  دیده می شود و به ترک شغل بالا به عنوان مشکلی که باید مدیریت شود نگریسته می شود( گلیبک و باکس ، 2004؛ تاکاس، 2010). از دست دادن کارکنان یک رویداد مخرب است سازمان ها اغلب به دنبال راه کار های ابتکاری برای کاهش ترک خدمت کارکنان هستند که اغلب با موفقیت نسبی همراه است (تیلور و همکاران  ، 2006). ترک خدمت کارکنان نه تنها مخرب است بلکه بسیار پر هزینه است(سانو، 1998).

ترک خدمت نخبگان که سرمایه های اصلی سازمان ها را تشکیل می دهند باعث گردیده تا لزوم آگاهی از عوامل اصلی و کلیدی در جذب و بکارگیری کارکنان در سازمان ها به خوبی درک گردد. در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران که بخش مهمی را منابع انسانی تشکیل می دهد.

نیاز به آگاهی از این عوامل کلیدی بیش از پیش احساس می شود. در این پژوهش سعی در آن است که مهمترین عوامل مؤثر بر ترک خدمت کارکنان را شناسایی و تأثیر هر یک از آن ها را بر ترک خدمت کارکنان سنجیده شود. بدین منظور مجموعه عوامل سازمانی‌، شغلی، شخصی را با توجه به مرور مقالات بالا به عنوان متغیر‌های مستقل، که بر ترک شغل تأثیر دارند در نظر گرفته ایم.

با توجه به اهمیت موضوع فارغ‌التحصیلان ممتاز و نیز ترک خدمت آنان در ادبیات سازمان و مدیریت از یک سو و نیازهای شرکت از سوی دیگر، مسئله اصلی پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ترک خدمت کارکنان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است. هدف اصلی پژوهش حاضر آن است تا با دیدگاه نظری و عملی مهمترین عوامل مؤثر بر ترک خدمت کارکنان را احصاء نماید.

فهرست مطالب 

فصل اول....

1-1 مقدمه    2

1-2- بیان مسأله    3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    6

1-4- اهداف تحقیق    8

1-5- سوالات تحقیق    8

1-6- فرضیات تحقیق    8

1-7- قلمروی تحقیق    9

1-8- شرح واژه ها و اصطلاحات    9

1-8-1- تعریف مفهومی متغیرها    9

1-8-2- تعریف عملیاتی متغیرها    14

1-9- روش شناسی تحقیق    15

1-9-1- روش تحقیق    15

1-9-2- روش گردآوری داده ها:    15

1-9-3- جامعه آماری    15

1-9-4- روش تجزیه و تحلیل آماری    15

3-2- نوع و روش تحقیق    68

3-2-1- فرایند انجام تحقیق    70

3-3- مدل  مفهومی تحقیق    70

3-4- ابزار پردازش اطلاعات    70

3-5- جامعه آماری    70

3-6- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه    71

3-7- روش نمونه گیری    71

3-8- روش و ابزار گردآوری داده ها    72

3-9- قلمرو تحقیق    72

3-9-1- قلمرو مکانی    72

3-9-2- قلمرو زمانی    72

3-10- پرسشنامه    72

3-11- روایی ابزار گردآوری اطلاعات    73

3-11-1- الگوی تحلیلی تحقیق    73

3-12- تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه    75

3-12-1- روش آلفاي كرونباخ    76

3-13- روش تحلیل داده ها    77

3-13-1- آمار استنباطی    77

3-14- شناخت نمونه مطالعاتی    77

3-15- خلاصه فصل سوم    78

منابع

👇محصولات تصادفی👇

ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها پایان نامه رشته الکترونیک با عنوان انواع نویز مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حق شرط‌ برکنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی پاورپوینت رئالیسم تدافعی پاورپوینت زندگینامه ادولف هیتلر