👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری ارائه الگویی مفهومی برای شناسایی علل تاثیرگذار ارتقای عملکرد فن بازارهای دفاعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری ارائه الگویی مفهومی برای شناسایی علل تاثیرگذار ارتقای عملکرد فن بازارهای دفاعی

هدف از این مبانی نظری ارائه الگویی مفهومی برای شناسایی علل تاثیرگذار ارتقای عملکرد فن بازارهای دفاعی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

169

حجم

1560/36 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مسئلۀ این تحقیق عدم موفقیت فن‌بازار دفاعی بوده و محقق تلاش کرده است با مشخص کردن عوامل مؤثر بر موفقیت یا عدم موفقیت فن‌بازار‌های دفاعی، راهکار یا الگویی را برای ارتقاء عملکرد آن‌ها ارائه نماید تا از این راه موجبات افزایش نرخ مبادلات فناوری بین بنگاه‌های دفاعی فراهم گردد.

مرور ادبيات موضوع نشان داد که عملكرد "نهادهاي ميانجي بازاريابي فناوری" تحت تأثیر "عوامل طرف عرضه" و "عوامل طرف تقاضا" قرار دارد و در‌نتيجه می‌توان گفت که موفقيت فن‌بازارها به‌عنوان نوع خاصی از این نهادها نیز تحت تأثیر  عوامل مذکور قرار دارد.

علاوه بر این، موفقيت نهادهاي فوق تحت تأثیر عوامل و "سازوكارهاي دروني" آن‌ها نيز مي‌باشد، يعني هرچه اين عوامل دروني مساعدتر و اين سازوكارها روان‌تر و كاراتر باشند احتمال موفقيت فن‌بازار بيشتر خواهد بود. از طرف ديگر، به روایت ادبیات موضوع و از آنجا كه نهادهاي ميانجي بازاريابي فناوری و به‌طور  خاص فن‌بازار، در خلأ عمل نمي‌كنند مي‌توان گفت كه فن‌بازارها تحت تأثیر شرايط محيطي نيز قرار دارند.

به عبارت ديگر، موفقيت فن‌بازارها نه تنها به روانی و كارایی عوامل و "سازوكارهاي دروني" آن‌ها بلکه به مساعد بودن عوامل محيط بيروني یا خارجی آن‌ها نيز بستگي دارد. 

به‌طور خلاصه، نتايج حاصل از مرور ادبيات را می‌توان چنین جمعبندی کرد که:

موفقيت فن‌بازارها، یعنی بالا بودن كميت و كيفيت مبادلات فناوری انجام شده از طريق آن‌ها در يك دوره زماني مشخص، تحت تأثیر چهار دسته از عوامل قرار دارد:

عوامل طرف عرضه كه به كليه عوامل  مؤثر بر عرضۀ فناوری توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در فن‌بازار اشاره دارد؛

عوامل طرف تقاضا كه به كليه عوامل مؤثر بر تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي برای خرید فناوری از فن‌بازار اشاره دارد؛

عوامل و سازوكارهاي دروني که منظور از آن‌ها كليه عواملي است كه طرف عرضه را به طرف تقاضا متصل كرده و موجب تسهيل مبادلات فناوری مي‌شوند؛

و سرانجام عوامل محيطي یا خارجی که منظور از آن‌ها عواملي غير از عوامل طرف عرضه و تقاضا است كه با تأثیر نهادن بر طرف عرضه، طرف تقاضا و سازوكارهاي دروني و يا به‌طور مستقيم بر موفقيت فن‌بازار تأثیر مي‌‌گذارند. 

فهرست مطالب

فصل دوم مباني نظري پژوهش و مروري بر تحقيقات پيشين    16

    1-2 مقدمه    17

    2-2 مفهوم فناوری    18

    3-2 بازار فناوری    20

    4-2 نهادهاي ميانجي بازاريابي فناوري    22

    5-2 ميانجيگري سيستماتيك    23

        1-5-2 كاركردهاي سازمان‌هاي ميانجي    24

        2-5-2 ميزان تمركز بر ميانجي‏گري    26

        3-5-2 ارتباط با محيط نهادي    26

        4-5-2 تأثير بر فرايند نوآوري    27

        5-5-2 نقش‏های نهادهای میانجی در تجاری‏سازی فناوری    28

        6-5-2  نوع‏شناسي ميانجي‏هاي بازاريابي فناوري    30

        1-6-5-2  نهادهاي اعطاي حق امتياز    30

        2-6-5-2  کارگزاران مالکيت معنوي    31

        3-6-5-2  برگزارکنندگان مزايده‏هاي مالکيت معنوي    31

        4-6-5-2  نهادهاي تبادل برخط مالکيت معنوي    32

        5-6-5-2  تأمين مالي به پشتوانه مالکيت معنوي    32

        6-6-5-2  مشاوران مالکيت معنوي    32

        7-6-5-2  بنگاه‏هاي برون‏سپاري مالکيت معنوي    33

        8-6-5-2  صندوق‏هاي يکپارچه‏ساز مالکيت معنوي    33

        9-6-5-2  صندوق تأمين مالي دعاوي حقوقي    33

        10-6-5-2  انتقال فناوري    34

        11-6-5-2  بانک‏هاي سرمايه‏گذاري مالکيت معنوي    34

        12-6-5-2  بنگاه‏هاي توسعه مالکيت معنوي    35

        13-6-5-2  چند نکته تکميلي درباره نهادهاي ميانجي    35

    6-2 فن‌بازار     36

        1-6-2 ضرورت وجود فن‌بازار    36

        2-6-2 مفهوم فن بازار    39

        3-6-2 وظايف و کارکردهاي فن بازار    40

        4-6-2 انواع فن بازار    41

        5-6-2 تفاوت فن بازار با ساير بازارها    43

        6-6-2 فن‌بازار، نظام نوآوري و نقش دولت    44

        7-6-2 گستره خدمات فن‏بازار    47

        8-6-2 مطالعات تطبیقی فن بازار در جهان    49

        9-6-2 مطالعات تطبیقی فن‏بازار دفاعی در جهان    60

        10-6-2 تجربه فن‏بازار دفاعی در جهان    64

        11-6-2 دلایل موفقیت فن‏بازار در کشورهای غربی    67

        12-6-2 مدل‌هاي پياده‌سازي فن بازار    72

        13-6-2 عوامل مؤثر بر موفقيت فن‏بازار    74

        14-6-2 چارچوب تحلیلی برای ارتقای فن‏بازار    78

        15-6-2 ذي‏نفعان فن‏بازار    79

    7-2 فن بازار در ايران    83

        1-7-2 اسناد بالادستي    83

            1-1-7-2 سند چشم‏انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404    84

            2-1-7-2 ابلاغیه مقام معظم رهبری راجع‏به سیاست‏های کلی برنامه پنجم توسعه    84

            3-1-7-2 قانون برنامه پنجم توسعه کشور    85

            4-1-7-2 رهنمودهای مقام معظم رهبری برای نقشه جامع علمی کشور    87

            5-1-7-2 نقشه جامع علمی کشور    88

            6-1-7-2 سیاست‏های کلی علم و فناوری کشور    92

        2-7-2 وضعيت کشور در زمينه‏ي فن بازار    95

            1-2-7-2 فن‏بازار دفاعی؛ تجربه فن‏بازار در وزارت دفاع و پش ن م    96

            2-2-7-2 ویژگی‏های فن‏بازار دفاعی    98

            3-2-7-2 ضرورت تمرکز بیشتر بر جایگاه سکوهای فناوری در شکل‏گیری فن‏بازار    102

            4-2-7-2 نقش موسسه در مبادلات فناوری ودجا    104

            5-2-7-2 نهادهای میانجی و واسطه‏ای نظام نوآوری ودجا    108

            6-2-7-2 وضعیت فن‏بازار دفاعی در کشور از نگاه نهادی    111

            7-2-7-2 پشتوانه‏های قانونی برای معاملات فناوری    112

            8-2-7-2 سابقه فن‏بازار در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری    112

            9-2-7-2 فن‏بازار منطقه‏ایی؛ تجربه فن‏بازار در پارک‏های علم و فناوری    113

            10-2-7-2 کریدور نانو    113

            11-2-7-2 تجربه فن‏بازار در سازمان پژوهش‏های علمی و صنعتی    114

            12-2-7-2 فن‏بازار پارک فناوری پردیس    114

        3-7-2 محدوديت‏هاي فعاليت فن‏بازارها در ايران    114

            1-3-7-2 محدوديت‏هاي فرهنگی    114

            2-3-7-2 محدوديت‏هاي اقتصادی    115

            3-3-7-2 محدوديت‏هاي قانونی    115

            4-3-7-2 محدودیت‏های نیروی انسانی    115

            5-3-7-2 محدودیت‏های دولتی و سیاست‏گذاری    115

        4-7-2 پژوهش‌هاي انجام شده    116

            1-4-7-2 مطالعۀ حسینی و سهرابی    116

            2-4-7-2 مطالعۀ موحدی و طباطبایی    122

            3-4-7-2  مطالعۀ صمدی و همکاران    123

    8-2 جمع‏بندی ادبیات    125

منابع  

👇محصولات تصادفی👇

مطالعه و وارسی نقوش و شکل در سفالینه پاورپوینت بررسی معماری ساختمان تجاری اداری میکا ۹۱۱ پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی کلینیک دندانپزشکی آلمان پاورپوینت تحلیل مجتمع تجاری بزرگ دره سبز شانگهای پاورپوینت ایمنی در جوشکاری