👈 فروشگاه فایل 👉

نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی و یادگیری افراد و رویکردها و راهبردهای ایجاد آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی و یادگیری افراد و رویکردها و راهبردهای ایجاد آن

هدف از این پژوهش بررسی نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی و یادگیری افراد و رویکردها و راهبردهای ایجاد آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

61

حجم

206/57 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

راهبردهای انگیزش تحصیلی برای یادگیری  به آن دسته از رفتارهایی گفته  می شود كه با يادگيري و پيشرفت در ارتباط هستند. انگيزش پيشرفت تحصيلي را براساس رويكردهاي گوناگوني تعريف نموده اند. بعضي از اين رويكردها به انگيزش هایي مربوط به موفقيت به طور عام  مي پردازند. يكي از آنها رويكرد هدف هاست. رويكرد هدف ها براساس انگيزش هاي سازگارانه و ناسازگارانه پديد آمده است(ایمز، 1990).  تحقيق ها در زمينة رويكرد هدف ها نشان داده است كه افراد با توانايي هاي يكسان، هنگامي كه با مشكلات يادگيري روبه رو مي شوند، انواع پاسخ ها را ارائه مي دهند. 

بعضي از افراد با وجود توانايي هاي سطح بالا، دشواري ها را آنچنان بزرگ جلوه مي دهند كه به نظر مي رسد توانايي آنها محدود است و از اينكه تلاش هاي آنها به موفقيت بينجامد، نااميد هستند. اين نحوه رفتار گاهي در قالب الگوي درماندگي آموخته شده تفسير مي شود كه به نوعي ناسازگارانه است، زيرا در مقابل رسيدن افراد به اهداف ارزشمند مانع ايجاد مي كند.

در مقابل افراد ديگري هستند كه مشكلات موجود در سر راه را حل شدني دانسته و از آنها ناراحت نمي شوند و حتي در وجود خود احساس لذت فايق آمدن بر چالش دارند. آنها به تغيير دادن راهبردها با حداكثر تلاش توجه نموده و توان حل مسأله خود را تقويت مي نمايند. در واقع اين واكنش ها را پاسخ هايي با جهت گيري تسلط می نامند(ایمز، 1990). بنابراین راهبردهای انگیزش تحصیلی، یکی از اصلی ترین مولفه های اثرگذار بر یادگیری موفق بوده و در صورت توجه آموزش دهندگان به این مولفه، محیط های یادگیری برای یادگیرندگان جذاب تر و بانشاط تر خواهد بود. 

در این نوشتار پس از  تعاریف انگیزش تحصیلی به اهميت و معناي انگيزش می پردازیم و در ادامه انگيزش عمومي و انگيزش اختصاصي براي يادگيري و نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی و یادگیری افراد بررسی خواهند شد.رويكرد هاي مختلف انگيزشي و راهبردهای ایجاد انگیزش تحصیلی در یادگیرندگان مباحث آخر این تحقیق می باشند

فهرست مطالب

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی انگیزش تحصیلی    7

2-3 انگیزش تحصیلی    9

تعريف انگيزش و انگيزه    10

اهميت و معناي انگيزش    13

انگيزش عمومي و انگيزش اختصاصي  براي يادگيري    14

نقش انگیزش در پیشرفت تحصیلی  و یادگیری افراد    15

انگیزش تحصیلی    17

رويكرد هاي مختلف انگيزشي    20

رويكرد رفتاري    20

رویکرد شناختی    21

رویکرد انسان گرایی    23

رویکرد اجتماعی-فرهنگی    27

رویکرد انتظار ضرب در ارزش    28

نظریه انگیزش پیشرفت    29

نظریه انگیزشی نسبت دادن    32

راهبردهای ایجاد انگیزش تحصیلی در یادگیرندگان    33

انگیزش تحصیلی: جمع بندی    38

2-6 پیشینه پژوهش های انجام شده انگیزش تحصیلی    39

پیشینه پژوهش های انجام شده  انگیزش تحصیلی در داخل کشور    39

پیشینه پژوهش های انجام شده انگیزش تحصیلی در خارج کشور    48

2-7 جمعبندی مطالب ارائه شده    50

منابع:    52

👇محصولات تصادفی👇

اسناد بین المللی درمورد حقوق زنان ارزش و اهمیت بهداشت و ایمنی در محیط کار پاورپوینت ساخت زبان فارسی پاورپوینت تحلیل بازار شهری Abrantes پرتغال تحقیق اشعه ایکس هسته ای