👈 فروشگاه فایل 👉

تشکیلات قضایی و مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال در ایران و ترکیه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تشکیلات قضایی و مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال در ایران و ترکیه

در اين پایان نامه سعي بر اين است كه تشكيلات قضايي اطفال را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و مراجع و مقام صالح در اين زمينه را توصيف نماييم و سپس مراحل آيين دادرسي كيفري اطفال را در پيش از محاكمه، ضمن محاكمه و در مرحله صدور حكم و اجراي آن در دو سيستم حقوقي ايران و تركيه بررسي كنيم

مشخصات فایل

تعداد صفحات

105

حجم

238/0 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در اين پایان نامه سعي بر اين است كه تشكيلات قضايي اطفال را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و مراجع و مقام صالح در اين زمينه را توصيف نماييم و سپس مراحل آيين دادرسي كيفري اطفال را در پيش از محاكمه، ضمن محاكمه و در مرحله صدور حكم و اجراي آن در دو سيستم حقوقي ايران و تركيه بررسي كنيم.

جرايم مربوط به اطفال و نوجوانان يكي از موضوعات مهم جامعه تركيه مي-باشد. در حقوق تركيه براي تأديب و تربيت آنها، تدابيري مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته شده است در تركيه نيز اطفال بزهكار تا قبل از تصويب قانون اطفال و تأسيس دادگاههاي  اطفال در حوزه ي حقوق جزا قرار مي گرفتند با اين حال در سال 1379 تأسيس محاكم اطفال به شماره 2253 در خصوص اطفال را به دنبال داشت و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بزهكار در اين دادگاهها صورت مي گيرد. 

 يكي از بدعتهاي خوبي كه در لايحه ي قانوني، قانون مجازات تركيه در سال 1997 وجود دارد اين است كه در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار احكامي مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته مي شود. در لايحه ي قانوني جديد، در خصوص اطفال بزهكار در فصل ششم كتاب اول 4 مبحث جداگانه با 28 ماده در خصوص اين موضوع اختصاص يافته است.

مهمترین مسائل مطروح، بررسی گرایش کنونی اقدامات علیه بزهکاری اطفال و نوجوانان، موقعیت قربانی بزهکاری اطفال در جریان دادرسی، تشکیلات و همکاری ادارات اجتماعی مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، کمک به تربیت مجدد و بازگرداندن اطفال بزهکاری و یاری دادن آنها بوده است که در حقوق ایران نیز این رویه نسبتاً مورد توجه قرار گرفته است(گلدوزیان، 1388، ص48).اطفال و نوجواناني كه مرتكب رفتارهاي جنايي مي شوند تحت كنترل قانون قابل اجرا، دادگاهها و موسسات و نهادهاي تأديبي و اصلاحي كه شامل نظام عدالت كيفري نوجوانان است، قرار مي گيرند.  اطفال بزهكار ممكن است توسط پليس بازداشت شوند و سپس در دادگاههاي اطفال و به پرونده آنان رسيدگي شود. 

فهرست مطالب 

تشکیلات قضایی و مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال در ایران و ترکیه 

4-1- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ايران     

4-1-1- تحولات كيفري اطفال در ايران        

4-1-1-1- ايران قبل از اسلام         

4-1-1-2- دوران اسلام           

4-1-1-3- وضعيت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگي انتخاب قضات اطفال     

4-1-1-4- انواع تصميمات قاضي اطفال در قانون سابق        

4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378    

4-1-1-5-1- دادگاه اطفال          

4-1-1-6- دادرسي ويژه كودكان و نوجوانان         

4-1-1-7- وظايف و اختيارات قاضي دادگاه اطفال       

4-1-1-8- نقش دادستان در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان       

3-1-1-9- نقش بازپرس در رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان      

4-1-2- صلاحيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحيت دار    

4-1-2-1- صلاحيت شخصي           

4-1-2-2- صلاحيت ذاتي           

4-1-2-3- صلاحيت محلي           

4-2- تشكيلات قضايي ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركيه    

4-2-1- تاريخچه محاكم اطفال در تركيه        

4-2-1-1- خصوصيات محاكم اطفال در تركيه        

4-2-1-2- تأسيس دادگاهها           

4-2-1-3- وظايف محاكم           

4-2-1-4- حوزه قضايي دادگاهها          

4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال        

4-2-1-6- دفتر ويژه دادستان در خصوص كودكان و وظايف آنها      

4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان         

4-2-1-8- اقدامات حمايتي و حفاظتي از اطفال و نوجوانان در دادگاههاي تركيه    

4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمايي         

4-2-1-10- اقدامات نظارتي و نگهداري         

4-2-1-11- اتخاذ تدابير پيشگيرانه و حمايتي از اطفال و ضمانت اجراي آن در دادگاههاي تركيه   

4-2-1-12- نگاهي به دادرسي اطفال بزهكار در سيستم حقوقي تركيه     

4-2-1-12-1- اصول دادگاههاي اطفال در تركيه        

4-2-1-12-2- نقش قاضي در دادگاه اطفال        

4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه

4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران     

4-3-1-1-کشف جرم          

4-3-1-2- تعقیب           

4-3-1-3-تحقیق مقدماتی          

4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران         

4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام        

4-3-1-6- قرار وثیقه          

4-3-1-7- نگهداری موقت          

4-3-1-7-1-  فقدان ولی یا سرپرست          

4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام        

4-3-1-8- نگهداری احتیاطی          

4-3-1-9- دادرسی           

4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال         

4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی        

4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل          

3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه     

3-3-2-1- کشف جرم           

4-3-2-2- بازجویی          

4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی         

4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی         

4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک        

4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد      

4-3-2-7- بدرقه کودک           

4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک        

4-3-2-9-کنترل قضایی          

4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت         

4-3-2-11-تعقیب و محاکمه          

4-3-2-12-گرفتن حکم فوری          

4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت       

4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک         

4-3-2-15- بیماری روانی          

4-3-2-16-کنترل و نظارت          

4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی      

4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه     

4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران      

4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی         

4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت         

4-4-1-3- جبران خسارت          

4-4-1-4- اعمال مجازات           

4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه  قانون مجازات اسلامی جدید    

4-4-2-1- حذف تعزير افراد نابالغ         

4-4-2-2- رشد کیفری          

4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته         

4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص       

4-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید      

4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید      

4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار       

4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه      

4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی          

نتیجه گیری            

منابع             

👇محصولات تصادفی👇

بررسی و تشریح کامل شبکه های عصبی مصنوعی پرسشنامه نقش فرآیند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک شهرستان آق قلا و ترکمن و آسیب شناسی دیوار تاریخی گرگان راهنمای پژوهش و تحقیق در نهج‌البلاغه پاورپوینت ساختمان و تجهيزات كتابخانه