👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش و ارزیابی هوش اخلاقی لنیک و کیل

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش و ارزیابی هوش اخلاقی لنیک و کیل

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش و ارزیابی هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005)

مشخصات فایل

تعداد صفحات

3

حجم

22/409 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل در سال (2005)

پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل در سال (2005) در ده بعد و شامل 40 عبارت است و به صورت لیکرت (هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و تمام اوقات) نمره گذاری شده اند. پایایی این آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 و روایی صوری  و محتوایی و هماهنگی درونی مولفه هایث آن توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفته است. بیشترین همبستگی درونی بین بخشش و دلسوزی با هوش اخلاقی 86/0 و کمترین همبستگی بین درستکاری با هوش اخلاقی 66/0 می باشد. 

هدف: سنجش و ارزیابی توانایی کاربرد اصول اخلاق جهانی

تعداد گویه ها: ۴۰

پرسشنامه هوش اخلاقی به عنوان توانایی کاربرد اصول اخلاق جهانی در اخلاقیات، اهداف و مراودات یک فرد از روی قاعده است. این آزمون توسط لنیک و کیل در سال ۲۰۰۵ تدوین شد.

چکیده پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی لنیک و کیل:

مولفه : دارد

منبع : دارد

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری و مختصات : دارد

نوع فایل : word (قابل ویرایش )

تعداد سوالات : 40 سوال

ابعاد و مولفه: 10 مورد

زیرمقیاس ها: ۱۰ زیر مقیاس:

 عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها – راستگویی – استقامت و پافشاری برای حق (ایستادگی بخاطر حقیقت) – وفای به عهد – مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی – اقرار به اشتباهات و شکستها – قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران – فعالانه علاقه مند بودن به دیگران (اهمیت دادن خود جوش به دیگران) – توانایی در بخشش اشتباهات خود – توانایی در بخشش اشتباهات دیگران

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت برنامه ریزی سود و اهرم های مالی تحلیل عوامل موثر بر اشتغال جوانان به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی ایران پاورپوینت بررسی معماری مسجد اسلامی مصر با گنبد تک پوسته آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش تراکم (compaction) پاورپوینت استراتژی محصول و ارائه محصول جدید در بازاریابی صنعتی