👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی انواع و دسته های مختلف اختلالات شخصیت

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی انواع و دسته های مختلف اختلالات شخصیت

هدف از این تحقیق بررسی انواع و دسته های مختلف اختلالات شخصیت بصورت کامل و جامع می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

76

حجم

208/879 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

یک اختلال شخصیت، الگوی پایداری از رفتار و تجربه درونی است که با انتظارات فرهنگی، به میزان قابل ملاحظه ای مغایرت دارد، فراگیر و انعطاف ناپذیر است، در دوران نوجوانی یا اوایل بزرگسالی آغاز می¬شود، در طی زمان پایدار است و به پریشانی یا اختلال منجر می شود (نیکخو 1389، 1000).

اختلالات شخصیت دسته نامتناجسی از اختلال ها هستند که با الگوهای دیرینه- فراگیر و انعطاف ناپذیر رفتار و تجربه درونی تعریف می شوند که با انتظارات فرهنگ شخص مغایرت دارند، این الگوهای مسأله دار دست کم در دو مورد از زمینه های زیر آشکار می شوند: شناخت، هیجان ها، روابط و کنترل تکانه. اختلال های شخصیت، همانند همه ی اختلال های دیگر DSM-IV-TR  تشخیص گذاری نمی شوند مگر آنکه رنجوری یا آسیب کار کردی ایجاد کنند (شمسی پور 1388، 89). 

فهرست مطالب

مقدمه    12

2-3- اختلال های شخصیت    12

2-3-1 اختلال شخصیت پارانویایی    13

2-3-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید    13

2-3-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی    13

2-3-4 اختلال شخصیت ضداجتماعی    13

2-3-5 اختلال شخصیت مرزی    13

2-3-6 اختلال شخصیت نمایشی    13

2-3-7 اختلال شخصیت خود شیفته    13

2-3-8 اختلال شخصیت اجتنابی    14

2-3-9 اختلال شخصیت وابسته    14

2-3-10 اختلال شخصیت وسواسی – جبری    14

2-4-      15

2-5- الگوهای بعدنگر اختلال های شخصیت    16

2-6- اختلالهای شخصیت دسته ی الف    18

2-6-1 اختلال شخصیت پارانویایی    18

2-6-1-1 ویژگی های تشخیصی    18

2-6-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    20

2-6-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت    22

2-6-2 اختلال شخصیت اسکیزوئید    23

2-6-2-1 ویژگی های تشخیصی    23

2-6-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    25

2-6-2-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت    26

2-6-3 اختلال شخصیت اسکیزوتایپی    26

2-6-3-1 ویژگی های تشخیصی    26

2-6-3-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    29

2-6-3-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت    30

2-7- اختلال های شخصیت دسته ی ب    30

2-7-1 اختلال شخصیت ضداجتماعی    30

2-7-1-1 ویژگی های تشخیصی    30

2-7-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    33

2-7-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت    35

2-7-2 اختلال شخصیت مرزی    36

2-7-2-1 ویژگی های تشخیصی    36

2-7-2-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    40

2-7-2-3 ویژگی های خاص وایسته به فرهنگ، سن و جنسیت    41

2-7-3 اختلال شخصیت نمایشی    41

2-7-3-1 ویژگی های تشخیصی    41

2-7-3-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    44

2-7-3-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت    45

2-7-4 اختلال شخصیت خودشیفته    46

2-7-4-1 ویژگی های تشخیصی    46

2-7-4-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    50

2-7-4-3 ویژگی های خاص وابسته به سن و جنسیت    51

2-8- اختلال های شخصیت دستهی ج    51

2-8-1 اختلال های شخصیت اجتنابی    51

2-8-1-1 ویژگی های تشخیصی    51

2-8-1-2 ویژگی ها و اختلال های همراه    53

2-8-1-3 ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت    54

2-8-2 اختلال شخصیت وسواسی- جبری    55

2-8-2-1 ویژگی های تشخیصی    55

2-8-2-2 ویژگیها و اختلالهای همراه    59

2-8-2-3 ویژگیهای خاص وابسته به فرهنگ و جنسیت    61

2-9- اختلال شخصیت که به گونهای دیگر مشخص نشده است    61

2-10- پیشینه تحقیق اختلالات شخصیت    62

2-10-1 تحقیقات و پژوهش های داخلی اختلالات شخصیت    62

2-10-2 تحقیقات و پژوهش های خارجی اختلالات شخصیت   70

منابع و مآخذ    74

فهرست منابع فارسی    74

فهرست منابع انگلیسی    77

👇محصولات تصادفی👇

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشونت خانوادگی پاورپوینت چرخه عمر محصول مقاله شناخت و آگاهی پاورپوینت دانش خانواده و جمعیت پاورپوینت آشنایی با اصطلاحات اينكوترمز