👈 فروشگاه فایل 👉

ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله

ارتباط با ما

... دانلود ...

ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله

هدف از این تحقیق بررسی ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

32

حجم

218/373 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

اجرای مفاد هر قراردادی در گام اول باید اختیار انجام شود و متعهد به آنچه بر عهده گرفته عمل نماید اما اگر متعهد به میل خود تعهد را اجرا نکند می توان حسب مورد ، اجبار او را به اجرای تعهد ، پرداخت خسارت یا هر دوی آن خواستار شد به همین سبب می توان گفت ضمانت اجرای هر قراردادی متضمن تحمیل مفاد پیمان بر شخصی است که از اجرای آن خودداری می کند.

آثار قرارداد را به اعتبار اجرای آن به دو گروه می توان تقسیم کرد: 1- اثری که همراه عقد و بی درنگ ایجاد می شود و با نفوذ عقد ملازمه دارد 2- اثری که بر عهده یکی از دو طرف  یا هر دو باقی می ماند و به ذمه تعلق می گیرد هم چنین قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد همانند بیع عین معین که تملک آن به محض انعقاد عقد حاصل می شود و تسلیم آن بر ذمه باقی می ماند در جایی که موضوع عقد انتقال حق دینی است حق مزبور خود به خود به عقد دیگری منتقل می وشد پس هیچ تعهدی برای اجرا باقی نمی ماند.

 هر چند آثار قرارداد اختیارمعامله – تعهد فروشنده اختیار به خریدن یا فروختن – همراه با  عقد و بی درنگ به وجود می آید اما اجرای این تعهد در آینده که همان عقد نهایی است ممکن است با عهد شکنی متعهد مواجه شود پس لازم است ضمانت اجرای تعهدات ناشی از عقد نهایی را نیز بررسی کنیم با توجه به اینکه ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله در بازار بورس و خارج از بورس متفاوت است به همین علت ضمانت اجرای قرارداد را در هر یک از این دو بازار به صورت مجزا بررسی می کنیم.

فهرست مطالب

ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله    1

گفتار اول: ضمانت اجرا در بازار بورس    2

بند اول: حساب ودیعه    3

بند دوم: شرکت پایاپای بورس( شرکت تسویه حساب)    6

گفتار دوم: ضمانت اجرا در بازارهای خارج از بورس    8

بند اول: دریافت عین معین    10

بنددوم: دریافت عین کلی    11

بند سوم: معامله معارض با قرارداد اختیار خرید    13

الف: نظریه صحت معامله معارض    14

ب: نظریه عدم نفوذ معامله معرض    16

ج:  نظریه بطلان معامله معارض    19

بند چهارم: معامله معارض با قرارداد اختیار فروش    23

فهرست منابع    24

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ایجاد زنجيره ارزش پايدار برای مشتريان بانکها ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5 پاورپوینت هوشبرهای وریدی مبانی نظری ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها تحقیق در مورد هندبال