👈 فروشگاه فایل 👉

معامله اعضا بدن اموات در حقوق انگلستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

معامله اعضا بدن اموات در حقوق انگلستان

هدف از این تحقیق بررسی معامله اعضا بدن اموات در حقوق انگلستان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

37

حجم

76/868 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در این تحقیق به منظور بررسی احکام مترتب بر معامله اعضاء بدن اموات، ابتدا قواعد کلی معامله اعضای اموات مطالعه می شود و سپس با توجه به ساز و کارهای خاص قانون انگلیس در این زمینه، انتقال اعضای متوفی بر اساس وصیت او و بدون وصیت او بررسی می گردد.

فهرست

بخش اول: کلیات    3

مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء    3

گفتار اول: تاريخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان    4

گفتار دوم: تاريخچه پيوند اعضاء در ايران    5

مبحث دوم: اقسام انتقال عضو    8

گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو    8

1. تامین عضو از انسان زنده    9

2. تأمين عضو از جسد    9

گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پيوند    10

گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ    12

1. تعريف مرگ    12

2. اغماء    16

بخش دوم: معامله اعضاء بدن اموات    17

گفتار اول: شرایط عمومی    17

1. عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض    17

2. لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین    17

گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی    18

1. انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء    18

2. انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی    19

گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی    19

1. اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی    19

2. استثنائات وارد بر اصل    20

نتیجه گیری    22

منابع    23

👇محصولات تصادفی👇

تمرکز مالکیت و تاثیر آن بر گزارشگری مالی مبانی نظری بررسی ارتباط هوش سازمانی و استرس شغلی کارمندان پاورپوینت تحلیل شهرک مسکونی زیتون اصفهان پاورپوینت نیروگاه های بادی پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد