👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران

هدف از این پروپوزال پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران برای شناسایی جرایم پولشویی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

56

حجم

213/857 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

نمونه پروپوزال در مورد پولشویی و با عنوان پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف در گروه تحقيقات کاربردي قرار مي‌گيرد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌‌های مرتبط با آن است از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع آرشیوی استفاده  می‌شود.

از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌‌های مشتریان بانك فرآیند تحقیق و مطالعه طی خواهد شد و در این زمینه مصاحبه با خبرگان نیز صورت می‌گیرد. در مجموع باید گفت که در مورد روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از یك مدل کمی در این تحقیق استفاده می شود که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، خواهد بود.

هدف نهایی از انجام پژوهش حاضر مدل ارائه مدل ضد پولشویی است که با جمع آوري اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتار‌هاي مشکوك به پولشویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌هاي مورد نیاز را تولید و ارائه مینماید.

فهرست مطالب

1     فصل اول  کلیات تحقیق    1

1‌.1‌    تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌هاي اصلی تحقیق    2

1‌.2‌    اهمیت و ضرورت پژوهش    3

1‌.3‌    اهداف پژوهش    4

1‌.4‌    روش پژوهش    5

1‌.5‌    جامعۀ تحقیق    5

 ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی 75

3‌.1‌    روش‌شناسی تحقیق    76

3‌.1‌.1‌    روش تحقیق    76

3‌.2‌    شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها    78

3‌.2‌.1‌    بررسی داده‌‌های قابل دریافت    78

3‌.2‌.2‌    بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك    79

3‌.2‌.3‌    بررسی محدودیت‌‌های بانك در ارائه اطلاعات    79

3‌.2‌.4‌    بررسی محدودیت‌های بانك اطلاعاتی    79

3.2.5    مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه .    80

3.2.6    ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی .    80

3.2.7    حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات .    81

3‌.2‌.8‌    آمایش داده‌‌ها    81

3.3    جامعه نظری و روش نمونه‌گیری    82

3‌.4‌    مفروضات تحقیق    83

3‌.5‌    شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها    84

3‌.5‌.1‌    مرور پیشینه تحقیق    84

3‌.5‌.2‌    نظرخواهی از خبرگان    85

3‌.5‌.3‌    بررسی اسناد و مدارک آرشیوی    94

3‌.5‌.4‌    طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی    98

3‌.5‌.5‌    جمع بندی    106

   مراجع    

👇محصولات تصادفی👇

بررسی ابعاد و عناصر هوش سازمانی بررسی مشترکات طلاق در فقه امامیه و حنفی و قانون مدنی ایران مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان رفتار شهروندی سازمانی پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع انگيزش و پاداش مبانی نظری و پیشینه تحقیق توریسم و گردشگری