👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

هدف از این پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

54

حجم

215/716 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

نمونه پروپوزال در مورد داده کاوی و با عنوان استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف در گروه تحقيقات کاربردي قرار مي‌گيرد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌‌های مرتبط با آن است از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع آرشیوی استفاده  می‌شود.

هدف نهایی از انجام پژوهش حاضر مدل ارائه مدل ضد پولشویی است که با جمع آوري اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتار‌هاي مشکوك به پولشویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌هاي مورد نیاز را تولید و ارائه مینماید. در واقع کشف تقلبات مالی با داده کاوی صورت می گیرد

از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌‌های مشتریان بانك فرآیند تحقیق و مطالعه طی خواهد شد و در این زمینه مصاحبه با خبرگان نیز صورت می‌گیرد. در مجموع باید گفت که در مورد روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از یك مدل کمی در این تحقیق استفاده می شود که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، خواهد بود.

فهرست مطالب

1     فصل اول  کلیات تحقیق    1

1‌.1‌    تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌هاي اصلی تحقیق    2

1‌.2‌    اهمیت و ضرورت پژوهش    3

1‌.3‌    اهداف پژوهش    4

1‌.4‌    روش پژوهش    5

1‌.5‌    جامعۀ تحقیق    5

 ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی 75

3‌.1‌    روش‌شناسی تحقیق    76

3‌.1‌.1‌    روش تحقیق    76

3‌.2‌    شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها    78

3‌.2‌.1‌    بررسی داده‌‌های قابل دریافت    78

3‌.2‌.2‌    بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك    79

3‌.2‌.3‌    بررسی محدودیت‌‌های بانك در ارائه اطلاعات    79

3‌.2‌.4‌    بررسی محدودیت‌های بانك اطلاعاتی    79

3.2.5    مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه .    80

3.2.6    ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی .    80

3.2.7    حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات .    81

3‌.2‌.8‌    آمایش داده‌‌ها    81

3.3    جامعه نظری و روش نمونه‌گیری    82

3‌.4‌    مفروضات تحقیق    83

3‌.5‌    شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها    84

3‌.5‌.1‌    مرور پیشینه تحقیق    84

3‌.5‌.2‌    نظرخواهی از خبرگان    85

3‌.5‌.3‌    بررسی اسناد و مدارک آرشیوی    94

3‌.5‌.4‌    طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی    98

3‌.5‌.5‌    جمع بندی    106

   مراجع    

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پایان نامه در مورد خودکارآمدی حرفه ای مبانی نظری ارائه مدل ارزیابی عملکرد با روش تحلیل پوششی داده های فازی گزارش کار آزمایشگاه فیزیک2 پاورپوینت آشنایی با بهره وری پاورپوینت تحلیل مرکز همایش بین المللی Katowice لهستان