👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران

هدف از این پروپوزال تاثیر تحولات جامعه سوریه و جابجایی در ارکان قدرت بر دگرگونی در ژئوپلیتیک شیعه و تاثیر بر منافع ملی ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

50

حجم

119/286 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

از آنجائیکه سوریه یکی از مهمترین شرکای استراتژیک ایران بویژه در منطقه ژئوپلیتیک شیعه است، شایسته آن است که امکانات، چالش‏ها و سناریوی مرتبط با تحولات جاری، عمیقاً مورد تامل و ژرف اندیشی قرار گیرد. این پژوهش در پی آن است که تجزیه و تحلیل و درک جدیدی از دوران گذار نظام بين‏الملل، از نظم کهن به نظم نوین بر بستر پدیده جهانی‏سازي و عصر فناوری ارتباطات و اطلاعات، و آثار آن بر تحولات خاورمیانه و بطور مشخص کشور سوریه و بازتاب آن بر موقعیت ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران به دست دهد.

این پژوهش از منظر و نوع هدف، کاربردی است. از اینرو با تحلیل تاریخی و توصیفی و بررسی روابط علی بر بستر فرآیند تاریخی از یک سو و تحولات جاری منطقه خاورمیانه در تواصل، تواتر و توالی با چالش های استقرار نظم نوین بین الملل در پی آن است تا تصویر روشنی برای سیاستگذاران و سیاستمداران در عرصه سیاست خارجی کشور فراهم نماید تا با اتخاذ رویکرد واقع گرایانه در حفظ و تقویت منافع ملی کشور تلاش کنند. 

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات طرح    1

مقدمه                                         2

1-بيان مسئله                              3

2-اهداف تحقيق                        9

3-اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن                                9

4-سوالات و فرضيه هاي تحقيق                                                    9

5-مدل تحقيق (سازماندهي پژوهش)                                           10

6-متغيرها و واژه هاي كليدي                                                       11

7-روش تحقيق                        20

8-قلمرو تحقيق                       21

9-جامعه و حجم نمونه           21

10-محدوديت ها و مشكلات تحقيق                                           21

روش شناسائی تحقیق                                     62

مقدمه                                       63

1-روش تحقيق                        63

2-جامعه آماري                       63

3-حجم نمونه و روش اندازه گيري                                             63

4-ابزار جمع آوري اطلاعات   63

5-روش تجزيه و تحليل داده ها                                                   63

منابع و مآخذ                         

          

        

👇محصولات تصادفی👇

طراحی مدل ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی آنها نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع غذایی پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی دانلود پاورپوینت بررسی مخاطرات ایستگاه CNG با ابزار ارزیابی ریسک پاورپوینت تعادل در طرف عرضه: محصول و سطح قیمت