👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه سلامت روان مادران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه سلامت روان مادران

پایان نامه سلامت روان مادران با موضوع مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهرستان بندرعباس می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

182

حجم

385/306 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پایان نامه سلامت روان مادران با موضوع مقایسه سلامت روان و سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و مادران کودکان عادی 5 تا 12 سال شهرستان بندرعباس می باشد.هیچ پدر و مادري دوست ندارد که فرزند نابهنجار ذهنی به دنیا آورد (فرناندز، 1977). اما وقتی این اتفاق افتاد، اولین واکنش عاطفی آن ها شوك و انکار است و مدتی طول می کشد تا براي والدین چنین کودکی بودن، آماده شوند؛ زیر ا این کودکان نسبت به سایر کودکان مشکلات رفتاري بیشتري همچون رفتارهاي تکانشی، کج خلقی و پرخاشگري فیزیکی و مشکلات سلامت روان بیشتري دارند (هاجان و موریس، 2007).

وقتی والدین یک کودك بیمار را به دنیا می آورند کارکردهاي روان شناختی خانواده به هم می خورد که در سطح کلان، سلامت روان، پویایی و هدفمندي خانواده را تحت الشعاع قرار داده و در سطح خُرد نیز مهم ترین کارکردهاي روان شناختی خانواده را همچون ابراز کردن، حل تعارض، استقلال، پیشرفت، تفریح و سرگرمی، ارزش هاي اخلاقی و مذهبی، ساختار و سازمان، رفت و آمد با اطرافیان، اتحاد، کنترل و حل مسئله تحت تأثیر خود قرار می دهد (کیمیائی، 1387). وقتی والدین متوجه می شوند چنین فرزندي دارند، اولین واکنش عاطفی آن ها شوك و انکار است و مدتی طول می کشد تا به لحاظ عاطفی و جسمانی خود را والدین چنین کودکی بدانند. و این مسئله ممکن است بر سلامت روان والدین به خصوص مادران که ارتباط نزدیک-تری با کودکان خود دارند تأثیر منفی داشته باشد.

فرایند تولد کودک برای والدین لذت آور است گرچه این فرایند با مشقات و ناراحتی های فراوانی همراه است. علی رغم مشکلات زیادی که والدین برای تولد فرزند خود متحمل می شوند باید گفت که امید به سالم بودن و طبیعی بودن کودک معمولاً احساس اعتماد در آنان ایجاد می کند و کودک خود را می پذیرند، ولی به محض آگاهی والدین از معلولیت فرزند خود، تمام آرزوها و امیدها به یأس مبدل می گردد و مشکلات شروع می شود. اولین شخصی که به طور مستقیم با کودک ارتباط برقرار می کند مادر است. مادر وقتی با فرزند معلول خود روبه رو می شود (به ویژه اگر اتیسم باشد) به علت نگهداری دائمی و نیاز به فراهم کردن شرایط ویژه رشد این کودکان و رویارویی با استرس هایی از جمله رفتارهای قالبی، مشکلات زبانی، قشقرق و نداشتن مهارت مراقبت از خود، باعث تضعیف کارکرد طبیعی مادر می شود. به همین خاطر است که میانگین اختلالات روانی در مادران کودکان استثنایی و به ویژه مادران دارای کودک اتیسم بالاتر از مادران دارای کودک عادی است.

در بسیاری از مواقع اجتماع، مردم، بستگان و نزدیکان می-توانند منابع حمایتی خوبی برای کودک و خانواده او باشند. اما بسیاری از خانواده های دارای کودک اتیستیک از این که جامعه ی پیرامون و حتی نزدیکان آن هارویکرد شناختی منفی نسبت به آن ها و کودک دارند، رنج می برند. مردم ممکن است به کودک خیره شوند، مسائل مربوط به اختلال اتیسم را هرگز درک نکنند، ممکن است نگاه توأم با ترحم داشته باشند و یا خانواده را مقصر مسئله کودک بدانند. این ها مواردی است که مموجب عذاب و ناراحتی والدین می شود. بعضی از والدین پس از آگاهی به این واکنش ها از بردن کودک به بیرون از خانه و یا درون اجتماع نزد بستگان و فامیل اجتناب می کنند. آن ها سعی خواهند کرد از جامعه کناره گیری نمایند و مسائل را درون خانه انباشته نمایند. منزوی کردن خود و کودک بر ابعاد مختلف سلامت روانی تأثیر منفی خواهد گذاشت (رافعی، 1386). 

فهرست مطالب

چکیده    1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه    3

1-2 بیان مسأله    5

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش    8

1- 4 هدف های تحقیق    11

1-4-1 هدف اصلی    11

1-4-2 هدف های فرعی    11

1-5 فرضیات پژوهش    12

1-6 معرفی متغیرها    13

1-7 تعاریف متغیرها    13

1-7-1 تعاریف مفهومی    13

1-7-2 تعاریف عملیاتی    14

فصل دوم: پیشینه ی پژوهش

2-1 پیشینه نظری    16

2-1-1 اتيسم    16

2-1-1-1 نشانه هاي عمومي بيماري اُتيسم    17

2-1-1-2 علل بروز اُتيسم    20

2-1-1-3 تشخيص اُتيسم    21

2-1-2 سلامت روان    22

2-1-2-1 تعریف سلامت روان    23

2-1-2-2 بهداشت روان:    29

2-1-2-3 تعریف بهداشت روان در فرهنگ های مختلف    31

2-1-2-4 اصول بهداشت روانی    33

2-1-2-5 معيارهاي بهداشت رواني در مكتب اسلام    35

2-1-2-6 تعريف بهداشت رواني و سه سطح پيشگيري    37

2-1-2-7 خصوصیات افراد دارای سلامت روانی    39

2-1-2-8 نقش خانواده در تامین سلامت روان    43

2-1-2-9 نظریات مرتبط با  سلامت روانی    43

2-1-2-9-1 نظریه ی زیگموند فروید    44

2-1-2-9-2 نظریه ی آدلر:    44

2-1-2-9-3 نظریه ی سالیون     45

2-1-2-9-4 نظریه ی کارل راجرز     46

2-1-2-9-5 نظریه ی آلبرت الیس    47

2-1-2-10 نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی    49

2-1-2-10-1 نظریه ی ویلیام گلاسر    49

2-1-2-10-2 نظریه ی اسکنیر     50

2-1-3 سازگاری زناشویی    51

2-1-3-1 تعریف سازگاری زناشویی    51

2-1-3-2 کارکرد مطلوب خانواده    52

2-1-3-3 معنی و مفهوم خانواده متعادل    53

2-1-3-4 خانواده مدرن    55

2-1-3-5 زیر منظومه زن و شوهری    56

2-1-3-6 تفاوت های زنان و مردان    58

2-1-3-7 علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین    63

2-1-3-8 نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی    64

2-1-3-9 نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر    65

2-1-3-10 اختلافات مالی    66

2-1-3-11 روابط والدین و کودک    69

2-1-3-12 عوامل شخصی    69

2-1-3-13 حسادت    71

2-6 پیشینه تحقیقات انجام شده    72

2-6-1 پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور    72

2-6-2 پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور    75

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 روش تحقیق    80

3-2 جامعه آماری:    80

3-3 نمونه و روش نمونه گیری    81

3-4 ابزار پژوهش    81

3-4-1 پرسشنامه سلامت عمومی    81

3-4-2 پرسشنامه سازگاری زناشویی    85

3-6 روش اجرای تحقیق و جمع آوری داده ها    86

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها    87

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1یافته های توصیفی    89

4-2یافته های استنباطی    94

فرضیه ی 1    95

فرضیه ی 1-1    95

فرضیه ی 1-2    96

فرضیه ی 1-3    97

فرضیه ی 1-4    97

فرضیه ی 2    98

فرضیه ی 2-1    99

فرضیه ی 2-2     99

فرضیه ی 2-3     100

فرضیه ی 2-4    101

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 بررسی فرضیه های پژوهشی    103

5-1-1 بررسی فرضیه ی اول    103

5-1-2 بررسی فرضیه ی دوم    107

5-2 محدودیت های پژوهش    110

5-3 پیشنهادها    111

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی    111

5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی    111

منابع

الف: منابع فارسی    114

ب: منابع لاتین    118

پیوست ها    123

چکیده لاتین    130

فهرست جدول ها

جدول 4-1: اطلاعات مربوط به تعداد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه    89

جدول 4-2: اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش    90

جدول 4-3: اطلاعات مربوط به شغل شرکت کنندگان در پژوهش    92

جدول 4-4: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سلامت روان    93

جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان در پژوهش را در متغیر سازگاری زناشویی    94

جدول 4-6: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه سلامت روان مادران کودکان اتیسم و عادی    95

جدول 4-7: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه نشانه های جسمانی مادران کودکان اتیسم و عادی    96

جدول 4-8: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه علائم اضطراب مادران کودکان اتیسم و عادی    96

جدول 4-9: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه اختلال در کنش اجتماعی مادران کودکان اتیسم و عادی    97

جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه علائم افسردگی مادران کودکان اتیسم و عادی    98

جدول 4-11: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه سازگاری زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی    98

جدول 4-12: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه رضایت زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی    99

جدول 4-13: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه همبستگی زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی    100

جدول 4-14: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه توافق زناشویی مادران کودکان اتیسم و عادی    100

جدول 4-15: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه ابراز محبت مادران کودکان اتیسم و عادی    101

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: اطلاعات مربوط به درصد شرکت کنندگان در پژوهش به تفکیک گروه    90

نمودار 4-2: اطلاعات مربوط به مدرک تحصیلی شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب درصد    91

نمودار 4-3: اطلاعات مربوط به شغل شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب درصد    92

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تصمیم گیری 49 صفحه پاورپوینت مدلها و روشهای پیش بینی در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری پاورپوینت TD ABC هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا پروپوزال بررسی تطبیقی اثرات سطوح مختلف زئولیت و اسید هیومیک در رشد و جذب کادمیم به وسیله گندم بررسی نقشهای فعلی سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی ایران