👈 فروشگاه فایل 👉

فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین

ارتباط با ما

... دانلود ...

فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین

فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش زنجیره تامین با موضوع ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تأمین تجارت الکترونیکی دولت با شهروندان G2C می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

97

حجم

243/461 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در ابتدای فصل جاری تعاریف مدیریت دانش را بررسی نمودیم، سپس به بیان ویژگی‌های مدیریت دانش و تحلیل ابعاد و اجزاء آن پرداختیم. در ادامه به مفاهیم داده، اطلاعات و دانش و هم‌چنین رابطه بین آن‌ها اشاره نمودیم. طبقه‌بندی انواع دانش از دیگر موارد بحث شده در این فصل می‌باشد.

پس از بررسی جامع مدیریت دانش، مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین و زنجیره خدمات مورد بحث و بررسی قرار گرفت، علاوه بر موارد مذکور مفاهیم تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی را تعریف نمودیم. در ادامه به بیان ضرورت‌های مدیریت دانش در بخش خدمات دولتی و به خصوص خدمات دولت الکترونیکی پرداخته شد، اصول مدیریت دانش، عوامل موفقیت مدیریت دانش، موانع مدیریت دانش و اهداف مدیریت دانش از دیگر مباحث مطرح شده در این فصل می‌باشد. در راستای تکمیل پژوهش‌های پیشین چرخه‌های مدیریت دانش ویگ، مه‌یر و زاک، مک‌الوری، بیکوویتز و ویلیامز و دالکر مورد بررسی قرار گرفتند در همین راستا 30 مدل از مدل‌های مدیریت دانش مطرح گردید، در ادامه به بیان فناوری‌های مدیریت دانش پرداخته شد و در پایان فصل مفاهیم بهره‌وری، عوامل مؤثر بر آن، ساختار اساسی مربوط به بهره‌وری، روش‌های اصلی بهبود بهره‌وری و عناصر اصلی برنامه‌های بهبود بهره‌وری مورد تحلیل قرار گرفتند.

 فهرست مطالب

فصل دوم : مروری بر منابع تحقیق    23

2-1- مقدمه    23

2-2- مدیریت دانش    23

2-2-1- تعریف    23

2-2-2- ویژگی‌ها و مشخصات    24

2-2-3- ابعاد و اجزاء    25

2-3- مفاهیم پایه در مدیریت دانش    26

2-3-1- داده    26

2-3-2- اطلاعات    27

2-3-3- دانش    27

2-3-4- روابط داده، اطلاعات و دانش    27

2-4- طبقه‌بندی انواع دانش    28

2-4-1- دانش آشکار    28

2-4-2- دانش پنهان(نهفته)    28

2-4-3- دانش فردی    29

2-4-4- دانش گروهی(سازمانی)    29

2-5- مدیریت زنجیره تامین خدمات    29

2-5-1- مدیریت زنجیره تامین    29

2-5-2- مدیریت زنجیره خدمات    30

2-6- تجارت الکترونیکی    30

2-7- تجارت الکترونیکی G2C    31

2-8- دولت الکترونیکی    31

2-9- ضرورت مدیریت دانش در بخش خدمات دولت الکترونیکی    31

2-10- اصول مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C    32

2-11- عوامل موفقیت مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C    36

2-12- موانع مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C    37

2-13- اهداف مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه خدمات تجارت الکترونیکی G2C    39

2-14- انواع دسته‌بندی مدل‌های مدیریت دانش    40

2-15- مکاتب مدیریت دانش    42

2-15-1- مکتب اقتصادی    42

2-15-2- مکتب سازمانی    42

2-15-3- مکتب استراتژیک    42

2-16- ارزیابی رویه های مدیریت دانش    43

2-16-1- مدل رائــو    43

2-16-2- مدل KMAT    43

2-16-3- مدل   OECD    44

2-17- چرخههای مدیریت دانش    44

2-17-1- چرخه مدیریت دانش ویگ    44

2-17-2- چرخه مدیریت دانش مه‌یر وزاک    45

2-17-3- چرخه مدیریت دانش مک الوری    46

2-17-4- چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز    46

2-17-5- چرخه مدیریت دانش دالــکر    47

2-18- انواع مدل‌های مدیریت دانش    47

2-18-1- مدل مدیریت دانش Hicks    47

2-18-2- مدل مدیریت دانش Mark Mac Elroy    48

2-18-3- مدل مدیریت دانش APQC    49

2-18-4- مدل مدیریت دانش G Von Krogh & J Roos    52

2-18-5- مدل مدیریت دانش Anderson Consulting    53

2-18-6- مدل مدیریت دانش Di Bella&Nevis    53

2-18-7- مدل مدیریت دانش Choo    54

2-18-8- مدل مدیریت دانش Wiig    54

2-18-9- مدل مدیریت دانش Spek&Spijkernet    55

2-18-10- مدل مدیریت دانش Ruggles    55

2-18-11- مدل مدیریت دانش ODel    56

2-18-12- مدل مدیریت دانش Weggeman    56

2-18-13- مدل مدیریت دانش UTI    57

2-18-14- مدل مدیریت دانش Boisot    57

2-18-15- مدل مدیریت دانش APOQ    58

2-18-16- مدل مدیریت دانش Keep&Daly&Ham    58

2-18-17- مدل مدیریت دانش Green Wood    58

2-18-18- مدل مدیریت دانش Davenport 7 Prusak    59

2-18-19- مدل مدیریت دانش Newman&Conard    59

2-18-20- مدل مدیریت دانش Hjelmeruik&Kirkemi    60

2-18-21- مدل مدیریت دانش Promote    60

2-18-22- مدل مدیریت دانش Beek Man    61

2-18-23- مدل مدیریت دانش Holsapple&Jashi    62

2-18-24- مدل مدیریت دانش Bukowitz&Willams    63

2-18-25- مدل مدیریت دانش Pawlowsky    66

2-18-26- مدل مدیریت دانش Probst&Raub&Romhard    66

2-18-27- مدل مدیریت دانش Nonaka&Takeuchi    69

2-19- فناوریهای مدیریت دانش    70

2-19-1- مدیریت محتوا    70

2-19-2- طبقه بندی دانش    71

2-19-3- گروه افزار    71

2-19-4- گروه‌های تسهیم تجربه برخط    72

2-19-5- پرتال‌های سازمانی    73

2-19-6- تحلیل وطراحی شبکه های اجتماعی    73

2-19-7- یادگیری الکترونیکی    73

2-19-8- سیستم های مدیریت نوآوری و ایده    74

2-20- مروری بر تحقیقات حوزه مدیریت دانش زنجیره تامین    74

2-21- بهره وری مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات    82

2-21-1- تعریف و مفاهیم بنیادین    82

2-21-2- عوامل موثر بر بهرهوری    83

2-21-3- ساختار اساسی افزایش بهرهوری    84

2-21-4- برنامه‌های بهبود بهرهوری    84

2-21-5- روش های اصلی بهبود بهره وری    85

2-21-6- عناصر اصلی برنامه های بهبود بهرهوری    86

2-22- تبیین شکاف‌ها و خلاء‌های تحقیقات گذشته    87

2-23- خلاصه فصل دوم    87

منابع : 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بیمه های خصوصی در ایران مبانی نظری مطالعه روش پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی در صنعت تولید برق مبانی نظری مقایسه وقف با حبس پاورپوینت روش تدریس پیشرفته پاورپوینت بیمه و مقابله با حوادث