👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال برنامه ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در سطح شهر

هدف از این پروپوزال برنامه ریزی ارتقاء کیفیت زندگی در نواحی خرد شهری، مورد پژوهی محلات منطقه 10 شهر تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

44

حجم

603/430 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در ایران، سنجش کیفیت زندگی به شکلی جامع و هدفمند در مقیاس های کوچکتر از شهر انجام نشده است. علاوه براین کیفیت زندگی شهری معمولاً یا بر اساس شاخص های عینی و با استفاده از داده های ثانویه و یا با استفاده از شاخص های ذهنی از دیدگاه ساکنان و ارزیابی میزان رضایت آنها از زندگی شهری سنجش می شود. به ندرت شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در ارتباط با یکدیگر به کار گرفته می شوند. این در حالیست که سنجش همزمان آنها و تلفیق کیفیت زندگی عینی و ذهنی با یکدیگر، حالت هایی از کیفیت زندگی را روشن می سازد که درونداد مهمی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری می باشند که توسط آنها مشکلات نواحی، دلیل نارضایتی و اولویت های شهروندان در زندگی را تشخیص دهند.

منطقه 10 شهر تهران، منطقه ای با ده محله و با فعالیت غالب مسکونی می باشد که در طول زمان با مشکلات اجتماعی و کالبدی بسیاری مواجه بوده است.  لذا، برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در محلات آن مستلزم سنجش کیفیت زندگی با استفاده از شاخص های عینی و ذهنی به طور همزمان می باشد تا محلات دارای اولویت، به منظور ارائه راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی تعیین گشته و برنامه ریزی ارتقای کیفیت زندگی برای محلات موردنظر صورت گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات پژوهش    1

1-1-مقدمه    2

2-1-سابقه و ضرورت پژوهش    2

3-1- مشکل پژوهش    4

4-1- اهدف پژوهش    4

1-4-1-هدف اصلی    4

2-4-2- اهداف فرعی    4

5-1- پرسش های پژوهش    5

6-1- فرضیه های پژوهش    6

7-1- تعریف اصطلاحات کلیدی پایان نامه    7

8-1- روش شناسی پژوهش    8

1-8-1- منابع داده ها و روش های جمع آوری آنها    8

2-8-1- تحلیل داده ها    9

3-8-1-  روش های تجویز راهکارها و راه حل ها در مرحله تجویز    15

9-1- ساختار پایان نامه    15

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مسائل جاری در حسابداری تالیف دکتر حسین کرباسی یزدی مجموعه تست های استانداردهای حسابداری الگوها و روشهای سرمایه فکری نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی و بررسی جریان داوری در آن مقاله کارشناسی ارشد حسابداری با عنوان بودجه بندی بر مبنای فعالیت + پاورپوینت ( 49 اسلاید )