👈 فروشگاه فایل 👉

ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان در محیط کار

ارتباط با ما

... دانلود ...

ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان در محیط کار

هدف از این پایان نامه ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان در محیط کار می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

62

حجم

165/288 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

تنها مدیران نیستند که نیازمند هوش هیجانی بالا هستند. سازمانها می توانند با استفاده از هوش هیجانی کارکنان نیز رشد کنند چرنیس و گلمن اظهار نموده اند؛ قابلیتهای اجتماعی چون؛ آگاهی و مهارت اجتماعی موجب افزایش هوش هیجانی گروهی شده و این امر به نوبه خود موجب کارایی سازمانی می شود. هوش هیجانی گروهی را توانایی گروه در ایجاد هنجارهای جهت مدیریت فرایند هیجانی خود به منظور اعتمادسازی، رشد هویت گروهی و ارتقاء سودمندی گروهی، تعریف نموده اند (بارنت، 2005).

مطالعات متعدد نشان داده گروههای کار در صورتی که بتوانند به سطوح بالای مشارکت، همکاری و هم دستی بین اعضا دست یابند. خلاق تر خواهند شد اما نمی توان فقط با تجویز این رفتارهای تعاملی، اعضا را به این گونه رفتارها واداشت. برای بروز این رفتارها سه شرط؛ اعتماد متقابل بین اعضاء، احساس هویت گروهی یا همان احساس تعلق و وابستگی اعضا به گروهی یگانه و ارزشمند و هم چنین، احساس ثمر بخشی گروهی یا این اعتقاد که اگر اعضای گروه با هم کار کنند کارآمدتر از زمانی خواهند بود که جدا از هم کار می کنند، باید در بین آنان محقق شده باشد. سه مقوله مذکور در محیط هایی فراهم می شود که در آنها با هیجانات به نحوه مطلوب برخورد شده باشد لذا می توان اذعان داشت، گروه ها با ایجاد هوش هیجانی در خود از مزایای متعدد آن بهره مند خواهند شد (طاهری؛ 1380).

دانیل گلمن در راهنمای بررسی مشاغل هاروارد (1998) توان هوش هیجانی را در ایجاد روابط کاری مؤثر چنین عنوان می-کند:

... تحلیل های من نشان می دهد که هوش هیجانی نقش مهم و فزاینده ای در بالا بردن سطح مشارکت ایفا می کند. در حالی که تفاوت در مهارت های تخصصی ممکن است کم اهمیت تر باشد. توانایی هوش هیجانی برای موفقیت فرد یا سازمان حیاتی  بوده و کاربرد مؤثر آن روی موفقیت شغلی تأثیر به سزایی دارد (هین، 2001). امروزه در کشورهای پیشرفته بحث هوش هیجانی و تعیین میزان آن در مراکز صنعتی و بسیاری از سازمان ها کاربرد فراوان یافته است. اگر قبلاً برای استخدام یک فرد به هوشبهر بیشتر توجه می شد امروزه تأکید زیادی بر هوش هیجانی وی می شود چرا که مطالعات نشان می دهد از بین افرادی که از کار اخراج می شوند 10% به علت عدم تخصص و نداشتن کارآیی فنی آنان بوده در حالیکه 90% از این افراد به دلیل مشارکت ارتباطی و عدم سازگاری شخصیتی هیجانی از کار خود برکنار می شوند (فرقدانی، 1383).

فهرست مطالب

چکیده :    6

1-1-    تعریف واژهها و اصطلاحات مورد استفاده در پژوهش :    7

تعریف مفهومی هوش هیجانی 

تعریف عملياتي هوش هیجانی 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی 

2-1- هوش:    10

2-2- هیجان:    11

2-3- تاریخچه هوش هیجانی :    12

2-4-تعاریف هوش هیجانی:    15

2-4-1-هوش هیجانی و هوش عمومی :    16

2-4-2- مدلهای هوش هیجانی :    19

2-4-3- چارچوب چهار وجهی استنتاجی هوش هیجانی    31

2-4-4- هوش هیجانی و شغل (محیط کاری) :    33

2-4-5- ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان :    35

2-4-6- هوش هیجانی و رهبری گروه:    36

2-4-7- اکتساب و بهبود هوش هیجانی :    37

2-6- پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور در رابطه با هوش هیجانی و تعارض سازمانی :    38

2-6-1- پژوهشهای داخلی:    38

2-6-1-1- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی و تعارض:    38

2-6-1-2- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی    42

2-6-1-3- پژوهشهای مربوط به تعارض:    44

2-6-2- پژوهشهای خارجی:    47

2-6-2-1- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی وتعارض:    48

2-6-2-2- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی:    50

2-6-2-3- پژوهشهای مربوط به تعارض:    52

2-7- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری پژوهش:    52

فهرست منابع فارسي :    56

فهرست منابع انگليسي :    61

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی 8 مبانی نظری و پیشینه تحقیق پلیس در کوهستان 27 صفحه ارزیابی مستندات حجاب پاورپوینت تصمیم گیری گروهی پاورپوینت تعریف توسعه و مفاهیم مربوط به آن