👈 فروشگاه فایل 👉

ماهیت و توصیف اختلال هراس خاص و بررسی مفهوم شیوع شناسی آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

ماهیت و توصیف اختلال هراس خاص و بررسی مفهوم شیوع شناسی آن

هدف از این پایان نامه ماهیت و توصیف اختلال هراس خاص و بررسی مفهوم شیوع شناسی آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

61

حجم

225/837 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

افراد با هراس خاص الگوی مشابهی از آشفتگی های عملکرد روانی اجتماعی را نشان می دهند و کیفیت زندگی کاهش یافته ای را به عنوان افرادی با سایر اختلال های اضطرابی  و اختلال های سومصرف الکل و مواد، همراه با آشفتگی در عملکرد شغلی و بین فردی دارند(DSM-5;2013). زمانی که فرد با هراس مشخص با این موقعیت و یا شی هراس آور مواجه می شود، فشار هیجانی شدید را تجربه می کند که ممکن است منجر به محدود کردن موقعیت یا حمله وحشت زدگی موقعیتی بشود.

درصد قابل توجهی از افراد جمعیت عمومی از هراس خاص رنج می برند، با این حال تعداد کمی از افراد به دنبال درمان می روند(هرسن، تورنر، بیدل، 2007). در سالمندان، آشفتگی ها در حوزه وظایف مراقبتی و فعالیت های داوطلبانه ممکن است دیده شود. همچنین، ترس از سقوط در سالمندان ممکن است منجر به کاهش در تحرک و عملکرد جسمانی و اجتماعی بشود و به دریافت حمایت های خانگی رسمی و غیر رسمی بینجامد. آشفتگی و اختلال ها که توسط هراس خاص به وجود می یابد با افزایش تعداد اشیا وموقعیت های مورد ترس، افزایش می یابد. اگرچه، افرادی که از 4 شی یا موقعیت می ترسند، اختلال های بیشتری را در نقش های اجتماعی و شغلی و کاهش در کیفیت زندگی را نسبت به افرادی که تنها از یک شی یا موقعیت می ترسند، نشان می دهند. افراد با هراس خون-تزریق- صدمه اغلب بی میلی نسبت به دریافت مراقبت های پزشکی را زمانی که نگرانی های پزشکی وجود دارد، نشان می دهند. به علاوه، ترس از استفراغ ممکن است منجر به کاهش در رژیم غذایی دریافتی بشود(DSM-5;2013).

. بسیار قابل توجه است که فراوانی برخی از اختلال های اضطرابی در فرهنگ های مختلف تقریبا یکسان می باشد از جمله هراس خاص و اختلال اضطراب اجتماعی در بسیاری از فرهنگ ها معمول بود در حالی که اختلال وحشت زدگی و گذرهراسی گستردگی کمتری داشتند. با این وجود، همه گیری اختلال اضطراب منتشر به طور قابل توجهی در کشورهای کمتر توسعه یافته متفاوت بوده است. به طور مثال، میزان کمتر اختلال اضطراب منتشر در مکزیک و نیجریه دیده شده است در حالی که اختلال اضطراب منتشر گستردگی بالایی در کشورهای آسیایی از جمله چین و ژاپن داشته است (میشل، زتچ، مارگراف، 2007). شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد فرهنگ نقش معناداری را در بیان علایم اضطرابی بازی می کند. علایم جسمانی به نظر می رسد در اختلال های هیجانی بسیاری از کشورهای دیگر برجسته تر از کشورهای غربی و اروپایی باشد (کلارک و بک، 2010).

در نهایت باید در نظر داشت که ملاک های تشخیصی به کار رفته شده، بر اساس مفاهیم غربی از اختلال های روانی می باشد؛ و بر این اساس ممکن است تجارب اضطراب در دیگر فرهنگ ها پایایی چندانی نداشته باشد(میشل، زتچ، مارگراف، 2007؛ کلارک و بک، 2010).

فهرست مطالب

3-2 طبقه بندی اختلال های اضطرابی بر مبنای 2013 :DSM-5    1

1-3-2 اختلال هراس خاص    4

1-1-3-2 ویژگی های تشخیصی هراس خاص بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5    4

جدول 1-2: ملاک های تشخیصی DSM-5  برای هراس خاص    6

2-1-3-2ویژگی های مرتبط حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص    7

3-1-3-2 همه گیری اختلال هراس خاص    8

4-1-3-2 ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ    8

5-1-3-2 نتایج عملکردی اختلال هراس خاص    9

4-2 بررسی مفهوم شیوع شناسی    10

1-4-2 مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی    10

2-4-2 مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی    12

جدول 8-2 تفاوت بین همه گیری و میزان بروز    12

1-2-4-2 همه گیری    14

2-2-4-2 میزان بروز    15

3-4-2 اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی    15

4-4-2 فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی    16

5-2 شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی    17

6-2 شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران    18

7-2 شیوع شناسی اختلال های اضطرابی    22

8-2 تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی    23

9-2 وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی    25

پیشینه تحقیق    26

منابع 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تعاريف و مفاهيم پايه انواع سيستم هاي توليد پاورپوینت تورم، بهره وری و توزیع درآمد مدیریت دولتی نوین- آون هیوز پاورپوینت بررسی مدیریت تغییر ساختار بانکی با بانکداری راستین پاورپوینت انواع دیوارهای پوششی