👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو سازمانی 75 صفحه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو سازمانی 75 صفحه

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

75

حجم

225/906 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فرنچ (1985)  معتقد است که جو سازمانی عبارت از یک پایگاه قوی از ادراک کارکنان درباره‌ی ویژگی‌ها و کیفیت سازمانی می‌باشد (French; 1985). جو سازمانی به ادراک مشترک از خط‌مشی‌ها، عادات و رویه‌های رسمی و غیررسمی گفته می شود (Shadur; 1999). کمپل و همکاران (1980) درباره‌ی جو سازمانی اظهار می‌دارند که جو سازمان، شیوه‌ی برخورد سازمان با اعضاء نشان می‌دهد و بنابراین می‌توان آن را شخصیت سازمان فرض کرد. نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو سازمانی بصورت جامع و کامل می باشد

همچنین رفتارهای پاداش داده شده به وسیله سازمان و انواع پاداش‌های پیشنهادی اطلاق می شود (حیدری، 1389). سرجیوانی و رابرت دو دانشمند برجسته در زمینه نظارت در مدارس کارهای زیادی انجام داده‌اند. جو را چنین تعریف می‌کنند: «جو سازمانی عبارت است از نظام عاطفی فراگیر در یک گروه یا سازمان، ماهیت و محدوده‌ای که در تماس با محیط درونی یک سازمان است و از طریق اعضای گروه و پیامدهای آن بر روی رفتار سازمانی درک می‌شود. عواملی از قبیل نظارت، ارتباط و نظام پاداش در قلمرو جو سازمانی هستند (صفری، 1382). جو به ادراک کارکنان از محیط عمومی کار در سازمان اطلاق می شود و متأثر از سازمان رسمی و غیررسمی، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است که در ایجاد ویژگی‌های شخصیتی دخالت دارد (حیدری، 1389).

فهرست مطالب

 تعریف مفهومی جو سازمانی

 تعریف عملیاتی جو سازمانی

بخش اول: مبانی نظری  در مورد جو سازمانی

الف: جو سازمانی    8

2-2-1-تعاریف جو سازمانی    8

جدول 1: تعاریف جوسازمانی از دیدگاه تنی چند از صاحبنظران    19

2-2-2-ویژگی‌های جو سازمانی    19

جدول 2: ویژگی جو سازمانی از دیدگاه صاحبنظران    22

2-2-3-عوامل مؤثر بر جو سازمانی    22

جدول 3: عوامل تأثیرگذار بر جو سازمانی (شیرزادی، 1385)    25

2-2-4-ابعاد جو سازمانی    26

2-2-5-انواع جو سازمانی    27

جدول 4: جو حمایتی و جو تدافعی در سازمان‌ها (پرداختی، 1385)    29

2-2-6-نظریه‌های جو سازمانی:    29

2-2-6-1-مدل جو سازمانی هالپین و کرافت    29

شکل 1: جو مدرسه به عنوان ترکیبی از رفتار مدیر و معلمان (Silver; 1991)    31

جدول 5: ویژگی‌های شش نوع جو سازمانی (شیرزادی، 1385)    37

جدول 6: ویژگی‌های جو باز و بسته (شیرزادی، 1385)    37

2-2-6-2-مفهوم‌پردازی رنسیس لیکرت از جو سازمانی:    37

جدول 7: سیستم یک و چهار لیکرت    38

2-2-6-3-مفهوم‌پردازی هوی و سیبو از جو سازمانی    38

جدول 8: انواع جو بر حسب نظریه هوی و سیبو    43

2-2-6-4-مفهوم‌پردازی هریسون از جو سازمانی:    43

2-2-6-5-مفهوم‌پردازی هاجست از جو سازمانی    44

شکل 2: مفهوم‌پردازی هاجست از جو (پورسیف، 1385)    45

2-2-6-5-مفهوم‌پردازی ویزبورد از جو سازمانی    45

شکل 3: مدل 6 وجهی ویزبورد در رابطه با جو سازمانی    46

2-2-6-6-مفهوم‌پردازی تاجی‌یوری از جو سازمانی    46

شکل 4: مدل تعاملی روابط بین عوامل مؤثر در شکل‌گیری جو سازمانی (Owens; 1990)    47

2-2-6-7 مدل مفهومی    47

شکل 3-1: مدل مفهومی تحقیق محقق ساخته بر اساس نظریه هالپین و کرافت (1962)    48

جدول 12: خلاصه تحقیقات داخلی

بخش سوم: پیشینه پژوهش (تحقیقات انجام شده خارجی)

جدول 13: خلاصه تحقیقات خارجی

منابع

👇محصولات تصادفی👇

حجم پولشویی در اقتصاد ایران روابط طرفین قرارداد اختیار معامله پاورپوینت پته پرسشنامه تاثیر ادراک از عدالت سازمانی بر رضایتمندی از پرداخت اثرات آرد سویا و درجه حرارت بر روی معیارهای کیفیت ماکارونی