👈 فروشگاه فایل 👉

ادبیات نظری و پیشینه تجربی مدیریت مسیر شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ادبیات نظری و پیشینه تجربی مدیریت مسیر شغلی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مسیر شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات

54

حجم

271/637 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

مقدمه ادبیات نظری و پیشینه تجربی مدیریت مسیر شغلی لیندمارک و اونویک (2006) بیان می کنند که رشد مسیر شغلی می تواند با ایجاد کارکنانی با برنامه مسیر شغلی مبتنی بر استعداد، آرمانها و نیازها تکمیل شود. این امر باید در هماهنگی با نزدیکترین مدیر کارکنان انجام گرفته و بروز باشد. بعلاوه برنامه با موقعیتهای توسعه ای فردی در سازمانهای خاص ترکیب شود. ضروریست که از نظر تئوری تمام کارکنان نوعی از برنامه مسیر شغلی مستندسازی شده را داشته باشند. اما در واقعیت معمولاً بجای مستندات برنامه مسیر شغلی بصورت دانش نانوشته در میان اعضای سازمان وجود دارد( لیندمارک و انویک، 2006). به عقیده لیندمارک و اونویک (2006) استفاده از برنامه های مسیر شغلی بنا به دلایلی مهم است، یکی اینکه اطمینان حاصل می‌شود که سازمان مدیران کافی دارد، دیگر اینکه تضمین می‌شود که دانش از سازمان رخت برنخواهد بست و نهایتاً اینکه توسعه دانش را تضمین می‌کند.

"وقتی که از درون فردی که مسیر شغلی را دنبال می‌کند نگریسته می‌شود، موفقیت، ازنظر مفهوم، باید بصورت چگونگی به نظر آمدن از چشم فرد تعریف شود."(هال و شاندلر، 2005، صفحه 157) همانگونه که از مفهوم پرسش برمی آید یک فرد می تواند به موفقیت مسیر شغلی هم از منظر ذهنی و هم از منظر عینی نگاه کند. موفقیت مسیر شغلی عینی شامل علایم قابل مشاهده پیشرفت مسیر شغلی و آنچه سازمان و جامعه آنرا موفقیت می پندارد، است. این نوع از موفقیت همچنین به موفقیت مسیر شغلی بیرونی معروف است. از طرف دیگر مسیر شغلی عینی (یا موفقیت مسیر شغلی درونی) کیفیت مسیر شغلی از دید کارکنان است (کویگلی و تیمون، 2006).

فهرست مطالب

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق مدیریت مسیر شغلی

2-1- مقدمه    9

2-3- تعریف مدیرییت منایع انسانی    10

2-4- ارتقای شغلی    10

2-4-1- خودارزيابي    11

2-4-1-1- مشكل گشابودن و نه مشكل آفريني    12

2-4-1-2- پذيرش و پيش بيني تشديد چالش كاري    12

2-4-1-3- افزايش شناخت از خود    12

2-4-1-4- انجام فعاليتهاي داوطلبانه    12

2-4-1-5- تهيه و تنظيم كارنامه عملكرد    13

2-4-1-6- پذيرش اقبال    13

2-4-1-7- خواسته خود را اعلام كنيد    13

2-4-1-8- تمركز بر ارتقاي شغلي    13

2-5- مدیریت مسیر شغلی    14

2-5-1- تعريف مديريت کار راهه شغلي    15

2-5-2- اهداف مديريت پيشرفت شغلي کارکنان    16

2-5-3- برنامه ريزي براي پيشرفت در سلسله مراتب شغلي    16

2-5-3-1- خود سنجي     17

2-5-3-2- خودمدیریتی مسیر شغلی    19

2-5-4- انگیزش کار    20

2-5-4-1- انگیزش درونی و بیرونی    22

2-5-5- اقدامات مدیریت    29

2-5-5-1- سرمایه گذاری در آموزش    29

2-5-5-2- توزیع اطلاعات    30

2-5-5-3- آموزش بدو خدمت    31

2-5-5-4- ایجاد فضای مناسب برای بیان اندیشه ها    31

2-5-5-5- الگوبودن    31

2-5-5-6- تفویض اختیار    32

2-5-5-7- گردش شغلی    32

2-5-5-8- نقش مشاور    32

2-5-5-9- مربی و راهنما    32

2-5-5-10- ارزشیابی    33

2-5-5-11- اهدای كتاب مفید    33

2-5-5-12- اعزام كاركنان به سفرهای ماموریتی    33

2-6-1- تحقیقات انجام شده در داخل    33

2-6-2- تحقیقات انجام شده در خارج    35

2-7- جمع بندی و مدل مفهومی تحقیق    38

فهرست منابع

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی تاثیر شدت تبلیغات بر عملکرد بازار بانک ملت بررسی فرآیند خط تولید و چیدمان کارخانه کاشی و سرامیک پاورپوینت سیستم های خبره‌ چیست پاورپوینت تحلیل ساختمان اداری نارنجستان پاورپوینت بهداشت محیط بیمارستانها