👈 فروشگاه فایل 👉

عوامل پایه ای و اساسی تاثیرگذار بر اخلاق حرفه ای از نگاه زیونتس و پنیو

ارتباط با ما

... دانلود ...

عوامل پایه ای و اساسی تاثیرگذار بر اخلاق حرفه ای از نگاه زیونتس و پنیو

هدف از این پایان نامه عوامل پایه ای و اساسی تاثیرگذار بر اخلاق حرفه ای از نگاه زیونتس و پنیو  می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

44

حجم

406/264 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد اخلاق حرفه ای و با موضوع عوامل پایه ای و اساسی تاثیرگذار بر اخلاق حرفه ای از نگاه زیونتس و پنیو  می باشد.اخلاق حرفه ای به منزله یک گسترۀ معرفتی با گرایشهای بسیار متنوعِ آن از شاخه های عمدۀ علم اخلاق است. اخلاق حرفه‌اي يكي از مسائل اساسي همه جوامع بشري است هر جامعه‌اي نيازمند آن است تا ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي مانند دلبستگي به كار ، روحيه مشاركت و اعتماد، ايجاد تعامل با يكديگر و غيره تعريف و براي تحقق آن فرهنگ‌سازي كنند (اجتهادی، 1387).

امروزه بسياري از كشورها به اين بلوغ فكري رسيده‌اند كه بي‌اعتنايي به مسائل اخلاقي و فرار از مسئوليت‌ها و تعهدات اجتماعي به از بين رفتن موسسه و سازمان مي‌انجامد به همين دليل بسياري از موسسات و سازمانهاي موفق، براي تدوين استراتژي اخلاقي احساس نياز كرده و به اين باور رسيده‌اند كه بايد در سازمان يك فرهنگ مبتني بر اخلاق رسوخ كند، از اين رو كوشيده‌اند به تحقيقات درباره اخلاق حرفه‌اي جايگاه ويژه‌اي بدهند (بهاری فر و جواهری ، 1389). 

لذا يكي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي مديران كارآمد در سطوح مختلف چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني شاغل در تمامي حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد كامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقي حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت كنند. ويژگي هاي اخلاق حرفه‌اي در افراد مربوط به حوزه فردي بوده اما وقتي از حوزه فردي و شخصي به حوزه كسب و كار گام بر مي‌داريم اخلاق كار و يا اخلاق شغلي به ميان مي‌آيد مانند اخلاق پزشكي، اخلاق معلمي، اخلاق مهندسي و نظاير آن امروزه اخلاق حرفه‌اي نقش راهبردي در موسسات را داشته و متخصصان مديريت استراتژيک، اصول اخلاقي شايسته در سازمان را از پيش شرط‌هاي مديريت استراتژيك كارآ دانسته‌اند (بهاری فر و جواهری ، 1389). در اخلاق حرفه‌اي مسئوليت هاي اخلاقي سازمان در قبال محيط داخلي و خارجي است و اين متمايز از حقوق كار است، در حاليكه حقوق كار نيز در آن وجود دارد. اصول اخلاق شايسته و كارآ از پيش شرط هاي مديريت استراتژيك كارآست و اين اصول موجب بوجود آمدن يك موسسه يا سازمان كارآ مي‌شود (اجتهادی، 1387 )

فهرست مطالب

2-1 مقدمه    10

2-2-1 تعریف اخلاق    10

2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق    11

2-2-1-2 اهمیت اخلاق    12

2-2-1-3  انواع اخلاق    13

2-2-2 اخلاق حرفه ای    14

2-2-2-1 مفهوم اخلاق حرفه‌اي    15

2-2-2-2 ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي    15

2-2-2-3 ويژگي‌هاي افراد دارای اخلاق حرفه‌اي    16

2-2-2-4  نظام‌هاي عمده اخلاق حرفه ای    17

2-2-2-5 عوامل پايه‌اي و اساسي در اخلاق حرفه اي از دیدگاه زیونتس    20

2-2-2-6 ضرورت ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات    21

2-2-2-7 آموزش‌هاي لازم در خصوص ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات    21

2-2-2-8 وظايف مديران در اخلاقي كردن سازمان‌ها    22

2-2-2-9 ضمانت اجراي رعايت قواعد اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها و موسسات    23

2-2-2-10 مهمترين ضرورت اجراي قوانين در خصوص رعايت قواعد اخلاقي    24

2-2-2-11 مشكلات و موانع اخلاق حرفه‌اي    24

2-2-2-12 عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌اي از نظر پنیو    25

2-2-2-13 موانع رشد اخلاق حرفه‌اي در سازمانها ، موسسات و محيطهاي كسب وكار    26

2-3 اخلاق حرفه ای در حسابداری    31

2-5 پیشینه تحقیق    34

2-5-1 مطالعات انجام شده در جهان    34

2-5-2 مطالعات انجام شده در ایران    36

منابع    45

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری خود شکوفایی پروپوزال بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها پاورپوینت تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی،تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن بررسی فقهی حجاب تادب و تعبدی پاورپوینت تحلیل پروژه قصر بلورین اثر جوزف پاکستون