👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی

مشخصات فایل

تعداد صفحات

34

حجم

614/633 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

doc

توضیحات کامل

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 34

در محیط رقابتی کنونی که یکی از مشخصه های بارز آن کمیابی منابع است، مدیریت و ارزیابی عملکرد، نقشی حیاتی برای سازمان ایفا می کند (آمادو و همکاران، 2012). صاحبنظران و محققان معتقدند عملكرد، موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحليل‌هاي سازماني است و مشكل بتوان سازماني را تصور كرد كه مشمول ارزيابي و اندازه‌گيري عملكرد نباشد. سازمان ها جهت فراهم آوردن بازخورد به مدیران در ارتباط با نیل به اهداف استراتژیک به ارزیابی عملکرد متکی اند (کراونس و همکاران، 2010). مدت هاست تئوری مدیریت و مدیریت در عمل، رابطه ای بین اندازه گیری عملکرد اثربخش و مدیریت اثربخش قائل شده اند. انداره گیری عملکرد، هدف نهایی نیست ولی ابزاری برای مدیریت عملکرد اثربخش است (لاندبرگ وهمکاران، 2009). اثربخشی اندازه گیری عملکرد به چگونگی استفاده از آن وابسته است و اندازه گیری عملکرد به عنوان ابزاری مدیریتی نیاز دارد که گستره ی وسیعی از معیار های عملکردی را شامل شود (وایدیا و چیتنیس، 2012). در راستای دست یابی به اهداف نهایی سازمان، ارزیابی عملکرد امکانی را فراهم می سازد تا سازمان ها بتوانند برنامه های گذشته و استراتژی های اجرا شده را با طرح استراتژی های آینده و اهداف عملکردی کارکنان مقایسه کنند (جلالیون و طاهردوست، 2012).بنا به گفته ی گرین و کیم، ارزیابی عملکرد وسیله ایاست برای نیل به کل اهداف (گرین و کیم[1]، 1983). از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می‌گردد که پیامدهای آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان است. لکن مطالعات نشان می‌دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می‌سازد(عادلی، 1384). از این رو تعیین مناسب ترین شیوه برای ارزیابی عملکرد، از دغدغه های اصلی محققین و مدیران سازمان ها می باشد(آمادو و همکاران، 2012).

2-1-4- ارزیابی عملکرد

ارزيابي عملکرد سازماني به چگونگي انجام ماموريتها و وظايف و فعاليت هاي سازماني و نتايج حاصله از انجام آنها اطلاق مي گردد. ارزيابي به فرايند پيچيدة سنجش، ارزش گذاري و قضاوت در خصوص عملكرد اطلاق مي شود (انواري رستمي وحسيني، 1384). اندازه‌گيري عملکرد، ابزاري براي فهم وضعيت شرکت و اطمينان از موفقيت آن در آينده است. رز معتقد است اندازه‌گيري عملکرد، ابزاري تحليلي است که شاخص‌ها را تعيين می‌کند، نتايج را به صورت کمّي نشان مي‌دهد و عکس‌العمل‌هاي بعدي را تعیین مي‌نمايد (رز[2]، 1995). در راستای دست یابی به اهداف نهایی سازمان، ارزیابی عملکرد مقایسه برنامه های گذشته و استراتژی های اجرا شده با طرح استراتژی های آینده و اهداف عملکردی است (جلالیون و طاهردوست، 2012). همچنین ارزیابی عملکرد سنجش دوره‌ای میزان پیشرفت اهداف کوتاه مدت و بلند مدت وگزارش‌دهی به مدیران است (تاکار و همکاران، 2007).

2-1-5- رویکردهای ارزیابی عملکرد سازمان

با یک نگرش عمومی ارزیابی عملکرد سازمان ها در شرایط نوین، با رویکرد هایی متفاوت صورت می گیرد. این رویکرد های متفاوت را می توان در چهار حوزه دسته بندی کرد. دسته اول رویکرد هایی هستند که سازمان را از جنبه های کیفیتی مورد ارزیابی قرار می دهند، مانند ارزیابی با استفاده از مدل تعالی سازمان ([3]EFQM). دسته دوم رویکردهایی هستند که سازمان را از جنبه ها استراتژیکی ارزیابی می کنند که یکی از مشهورترین آنها مدل کارت امتیازدهی متوازن ([4]BSC) است. دسته سوم استفاده از فنون تحقیق در عملیات[5] برای ارزیابی عملکرد است که شناخته شده ترین آنها روش تحلیل پوششی داده ها([6]DEA) است. اما در دهه گذشته نیز شاهد آن بودیم که بکارگیری ترکیبی از این رویکردهای سه گانه، بیشترین توجه محققان را به خود جلب نموده است که از این میان می توان به ترکیب روش DEA و مدل BSC جهت ارزیابی عملکرد اشاره کرد (صفایی و خلیلی، a1391). با توجه به حجم مطالعات انجام شده در سال های اخیر می توان ادعا نمود که در حوزه ارزیابی عملکرد بکارگیری فنون تصمیم گیری چند معیاره ([7]MCDM) که یک زمینه پیشرفته در حوزه ی تحقیق در عملیات محسوب می گردد (زاوادسکاس و ترسکیس، 2011) بیشترین توجه را به خود جلب نموده است و قابلیت ترکیب با روش های ارزیابی عملکرد متفاوت را به خوبی داراست و می توان آن را در دسته ی چهارم جای داد (صفایی و خلیلی،b1391).

[1] .Green & Keim

[2] .Rose

[3]. European Foundation for Quality Management

[4] .Balanced Scorecard

[5] .Operation Research (OR)

[6] .Data envelopement Analysis

[7] .MultiCriteria Decision Making

فهرست مطالب

ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

رویکردهای ارزیابی عملکرد سازمان

ويژگي هاي نظام ارزيابي عملكرد سازماني کارآمد

ارزیابی عملکرد مالیچند معیاره

معیارهای ارزیابی عملکرد مالی

عملکرد مبتنی بر حسابداری

مدل «سينك و تاتِل»

ماتريس عملكرد

مدل تحليل ذي نفعان

ساختار و چارچوب مدل تعالی سازمانی

فرآیندتحلیل سلسله مراتبی (مدل AHP)

سابقه تحقیقات مشابه

مروری بر سابقه تحقیقات مشابه داخلی

مروری بر سابقه تحقیقات مشابه خارجی

منابع و ماخذ:

👇محصولات تصادفی👇

شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن پرسشنامه عوامل موثر در کارایی و اثربخشی مدیران مدارس بررسی دخالت دادگاه ها در داوری تجاری بین المللی مقاله رشته ادبیات فارسی با عنوان صورخیال در قصاید خاقانی شروانی پاورپوینت معماری روم