👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه خودشی انگاری فردریکسون، رابرت، نل، کوئین و توئینگ، 1998

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه خودشی انگاری فردریکسون، رابرت، نل، کوئین و توئینگ، 1998

پرسشنامه خودشی انگاری فردریکسون، رابرت، نل، کوئین و توئینگ، 1998 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها در قالب فایل ورد و با فرمت docx

مشخصات فایل

تعداد صفحات

3

حجم

15/421 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه خودشی انگاری فردریکسون، رابرت، نل، کوئین و توئینگ، 1998 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها در قالب فایل ورد و با فرمت docx

تفسیر پرسشنامه خودشی انگاری

پرسش نامه خودشیء انگاری متمرکز بر ارزیابی اینکه آیا یک فرد بدنش را به عنوان یک شیوه متمرکز بر ظاهر و شی سازی شده یا در یک شیوه غیر شی سازی شده و بر اساس صلاحیت مشاهده می کند، از شرکت کنندگان درخواست می گردد تا 10 مقیاس نگرش به بدن را بر اساس اهمیتی که به آن ها می دهند درجه بندی کنند. 5 مقیاس مرتبط با نگرش های مبتنی بر ظاهر بوده (جذابیت جنسی، عضلات سفت، وزن، جذابیت فیزیکی و اندازه اعضای بدن)، در حالی که 5 مقیاس دیگر مرتبط با اجزا مبتنی بر خصوصیات فیزیکی می باشد ( سطح انرﮋی، سلامتی، قدرت، تناسب فیزیکی و هماهنگی فیزیکی). 

نمرات به وسیله اختصاص ارزش به درجه بندی محاسبه می شوند که بیشترین آن ها نمره 10 و آخرین آن ها نمره 1 دریافت می کند، نهایتا ارزش های مبتنی بر صلاحیت از ارزشهای مبتنی بر ظاهر کاسته شده که نتیجتا نمره ای بین 25- و 25 حاصل می گردد نمرات بالاتر میزان شی سازی شدن بیشتر را نشان می دهد در حالی که نمرات پایین تر نمایان گر افرادی است بدنشان را براساس صلاحیت ارزیابی می نمایند (نشان دهنده شرکت کنندگانی با سطح پایین تر خودشیءانگاری می باشد) (فردریکسون، رابرت، نل، کوئین و توئینگ، 1998; نل و فردریکسون،1998). هم چنین به دلیل عدم استفاده قبلی از این پرسش نامه در ایران پایایی و روایی این مقیاس در این تحقیق محاسبه می گردد.

روایی پرسش نامه خودشیء انگاری

جدول 3-7: روایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری

پرسشنامه     مقدار KMO    آزمون  بارتلت

        مقدار کای دو    درجه آزادی     سطح معناداری

خود شیء انگاری    04/0    56/656    45    0

جدول فوق نشان می دهد در مقیاس خود شیء انگاری کفایت نمونه لازم وجود ندارد. زیرا مقدار  مقدار KMO برابر با 04/0 می باشد. اما در آزمون بارتلت نتیجه ی مورد نظر یعنی همبسته بودن سوالات حاصل شده است.

پایایی پرسش نامه خودشیء انگاری

جدول 3-8: پایایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری

پرسشنامه    تعداد سوالات    تتا

خود شیء انگاری    10    47/0

   برای محاسبه پایایی خودشی انگاری از روش تتای ترتیبی استفاده شد در خرده مقیاس خود شیء انگاری مقدار تتای ترتیبی 47/0 به دست آمده است. با توجه به پایین بودن مقدار تتا می توان گفت سوالات این پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار نیستند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ساختار حقوقی سازمان تجارت جهانی و ارکان تشکیل دهنده آن ارتباط نماز و نیایش با عرفان در اندیشه شاعران معاصر و جریانات تاثیرگذار بر آن بررسی دیدگاه قانون مجازات اسلامی به مجازات های بازدارنده و انعکاس این مجازات ها در قانون جدید آسیب شناسی تبلیغات بازرگانی تلویزیونی در ایران و تاثیرات آن پاورپوینت بررسی رفتار خريد مصرف کننده آن لاين و عوامل مؤثر بر آن