👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه فرسودگی زناشویی با نمره گذاری، روایی و پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه فرسودگی زناشویی با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه استاندارد دلزدگی زناشویی پاینز 1996 (پانیز و نانز 2003، لائس و لائس 2001 ) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 20 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

مشخصات فایل

تعداد صفحات

4

حجم

17/991 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پرسشنامه استاندارد فرسودگی زناشویی پاینز 1996 (پانیز و نانز 2003، لائس و لائس 2001 ) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 20 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

پرسشنامه ی فرسودگی زناشویی (CBM) توسط پاینز(1996) ساخته شده، شامل 20 واژه ی بیانگر نشانگان فرسودگی و دارای سه موءلفه ی جسمی، روانی و عاطفی می باشد. ضریب اطمینان  آزمون-  باز آزمون 89/.  برای یک دوره ی یک ماهه، 76/. برای دوره ی دو ماهه و 66/.  برای  دوره ی 4 ماهه بوده است. تداوم  درونی  برای اغلب آزمودنی ها با ضریب ثابت آلفا بین 91/0 تا  93/0 به دست  آمده است. (پاینز، 1998، به نقل از ادیب راد ، 1384).  در ایران نیز نویدی (1384)  آلفای کرونباخ این پرسشنامه را در مورد 1240 نمونه، و 120  پرستار و 120معلم، 86/0 به دست  آورده است.

👇محصولات تصادفی👇

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری شادمانی بررسی عوامل موثر بر رشد مالی شرکتهای دانش بنیان در ایران بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران بررسی امكان استفاده از مدل ژنتیك مالی ( FGP ) در ارزیابی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی ایوب در ترکیه