account

بررسی راهبردهای مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها

بررسی راهبردهای مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنهاهدف از این پایان نامه بررسی راهبردهای مقابله ای و عوامل موثر بر انتخاب آنها می باشدمشخصات فایلتعداد صفحات56حجم99/391 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocxتوضیحات کاملمهارت های مقابله ای مجموعه ای از فعالیت ها و فرایندهای رفتاری و شناختی برای ممانعت، مدیریت

رضایت شغلی در پرستاری و تاثیر در روابط خانواده و زناشویی

رضایت شغلی در پرستاری و تاثیر در روابط خانواده و زناشوییدف از این پایان نامه ارزیابی رضایت شغلی در پرستاری و تاثیر در روابط خانواده و زناشویی می پردازیممشخصات فایلتعداد صفحات51حجم0/190 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocتوضیحات کاملدانلود پایان نامه رشته مدیریترضایت شغلی در پرستاری و تاثیر در روابط